ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดตากออกมาตรการเข้ม-ป้องกันโควิด "แม่สอด"

376 8
จังหวัดตากออกมาตรการเข้ม-ป้องกันโควิด แม่สอด

ตาก - จังหวัดตากออกมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด ที่เสี่ยงเชื้อ มีผลตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2563 ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ขณะที่มีผู้ติดเชื้อดรักษาตัวที่ รพ.แม่สอด 7 ราย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจโรงพยาบาลแม่สอดได้สรุปสถานการณ์โควิด-19 ใน อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ เวลา 20.00 น.มีผู้ติดเชื้อทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด 7 ราย โดย2 รายแรก มาจาก Local Quarantine ที่กลับเข้าประเทศตามระบบอย่างถูกต้องส่วนอีก 2 ราย เป็นคู่สามี ภรรยา ที่ตรวจพบจากการลงพื้นที่ด้วยรถพระชีวนิรภัยพระราชทานและ 3 รายล่าสุดคือคนในครอบครัวเดียวกันกับคู่สามี ภรรยา

ส่วนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 อ.แม่สอด จ.ตาก ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อ 3 ราย สะสม 9 ราย รักษาหาย 2 ราย ยังรักษา 7 รายมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่โรงพยาบาลแม่สอด ส่งตรวจหาเชื้อ 28 คน รอผลตรวจเชื้อ 28 คน, ที่โรงพยาบาลชุมชน ส่งตรวจหาเชื้อ 9 คน รอผลตรวจเชื้อ 6 คน, ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ผู้สัมผัสโรงเรียนบ้านหัวฝาย ส่งตรวจหาเชื้อ 26 คน รอผลตรวจเชื้อ 26 คน และที่ด่านสะพาน 2 ส่งตรวจหาเชื้อ 41 คน รอผลตรวจเชื้อ 41คน


รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า จังหวัดตาก โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตตากได้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากฉบับที่ 31/2563 ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2563 คือ1.ห้ามผู้ใดเข้าออกย่านมะดีนะห์ และย่านถุงทอง ในชุมชนวัดหลวงเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ2.งดการปฏิบัติศาสนกิจและศาสนสถานของทุกศาสนาที่มีจำนวนคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใน 4 ชุมชนเขตเทศบาลได้แก่ชุมชนวัดหลวง ชุมชนอิสลาม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบัวคูณและบ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

3.ให้งดใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในโรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียนอิสลามศึกษา โรงเรียนอนุบาลการุณย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ศูนย์จริยธรรมมัสยิดอันซอร์ ศูนย์จริยธรรมมัสยิดอันซอร์(2) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม เป็นเวลา 7 วัน นับแต่วันออกประกาศ

4.การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่ อ.แม่สอดให้เปิดจำหน่ายได้ โดยให้นำกลับไปบริโภคที่บ้าน5.ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชน ร้านสะดวกซื้อตลาดสด ตลาดถนนคนเดิน ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า community Mall หรือร้านค้าลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่ อ.แม่สอดให้เปิดได้โดยต้องควบคุมการเข้าออก ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ให้และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าและการชำระราคา โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

6.ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ นวดและสปา ในพื้นที่ อ.แม่สอด7.ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่นการประชุมสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยงการ จัดกิจกรรมในสวนหรือสวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีในเขตอำเภอแม่สอด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากเป็นรายกรณี

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็น หากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ ศ. 2539ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่กินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามตรา52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิตตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563

เรื่องโดย สกาวรัตน์ ศิริมา | ภาพโดย สกาวรัตน์ ศิริมา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend