svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ดีอีเอส ผนึก กสทช.เอาจริงโซเชียลละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

16 ตุลาคม 2563
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอีเอส) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เชิญ ISP และ IIG ทุกรายร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอีเอส) และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ ( 15 ตุลาคม 2563) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กสทช. เชิญผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (IIG) ในประเทศไทย ทุกรายร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ตุลาคม 2563 และข้อกำหนดที่ห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อกำหนดสำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำดังกล่าว หรือปกปิดข้อมูลการกระทำดังกล่าว

ดีอีเอส ผนึก กสทช.เอาจริงโซเชียลละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กระทรวงดีอีเอส และสำนักงาน กสทช. ขอกำชับให้ ISP และ IIG พึงระวังไม่ให้มีการดำเนินการใดๆ ที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ห้ามตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้น โดยเฉพาะในส่วนของการทำให้แพร่หลายของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และการสนับสนุนให้มีการทำให้แพร่หลายของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และขอให้สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี้อย่างเต็มที่ หากพบว่าผู้ให้บริการรายใดกระทำการที่เข้าข่ายข้างต้น อาจเป็นผลให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมาย และสำนักงาน กสทช. บังคับทางปกครองต่อ ISP และ IIG ต่อไป ซึ่งอาจเป็นผลให้มีการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

ดีอีเอส ผนึก กสทช.เอาจริงโซเชียลละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน


อนึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน กสทช. ขอให้ผู้ให้บริการร่วมกันดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ด้วย โดยหากพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือล่อแหลมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอให้ผู้ให้บริการดำเนินการสอดส่องข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ หากพบว่าไม่เหมาะสมให้แจ้งสำนักงาน กสทช. เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดีอีเอส ผนึก กสทช.เอาจริงโซเชียลละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ดีอีเอส ผนึก กสทช.เอาจริงโซเชียลละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

logoline