ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

6พรรคร่วมฝ่ายค้านออกแถลงการณ์จี้รัฐเลิกประกาศใช้กม.ฉุกเฉิน

729 15
6พรรคร่วมฝ่ายค้านออกแถลงการณ์จี้รัฐเลิกประกาศใช้กม.ฉุกเฉิน

"พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ออกแถลงการณ์ 6 ข้อ เรียกร้องรัฐบาลยกเลิกประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน จี้รบ.ต้องให้หลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ย้ำถอนกำลังทหารกลับเข้าค่ายทันที

15 ตุลาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ขอให้เคารพในสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและยุติการคุกคามผู้ชุมนุมทุกรูปแบบ" โดยมีใจความว่า 

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และมีการออกข้อกำหนด จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายประการ โดยอ้างเหตุจากการชุมนุมของกลุ่ม "คณะราษฎร 2563" เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 นั้น

พรรคร่วมฝ่ายค้านต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงได้ และข้อกำหนดจำกัดสิทธิต่างๆ ที่ออกตามมานั้น ไม่เข้าข้อยกเว้น ที่ได้อนุญาตไว้ตามรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 

แต่เป็นการใช้กฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง ในการจำกัดการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองและการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธของประชาชน ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศข้างต้น อันเป็นการบิดเบือนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตน โดยอ้างความสงบเรียบร้อยเป็นเกราะบังหน้าเท่านั้น

พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอแถลงการณ์ร่วมกัน เพื่อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้

1.นายกรัฐมนตรีต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยทันที เพราะการกระทำดังกล่าวไม่ต่างกับการยึดอำนาจและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องให้หลักประกัน ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง การชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการเสนอข่าวสารและการส่งข้อมูลซึ่งกัน และต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ดังเช่นการสลายการชุมนุมเมื่อเช้าวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา


3.ขณะนี้เป็นที่ปรากฏชัดว่า ได้มีการส่งกำลังทหารจำนวนมาก เข้ามาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเข้าควบคุมสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งการใช้กำลังทหารจำนวนมากดังกล่าวไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทำลายความเชื่อมั่นของประเทศต่อสังคมโลก และอาจนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงภายในอนาคตอันใกล้ได้อีกทั้ง เป็นการฉวยโอกาสใช้อำนาจพิเศษในช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา ทำให้ระบบรัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้ จึงขอให้นำกองกำลังทั้งหมดกลับเข้าที่ตั้ง และให้หน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามปกติ

4.พรรคร่วมฝ่ายค้านขอคัดค้าน และต่อต้านการใช้กำลังและความรุนแรงทุกรูปแบบ กับนักศึกษาและประชาชน ขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนให้มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงเช่นกัน และจะขอใช้สิทธิในการประกันตัวนักศึกษาและประชาชนผู้ถูกจับกุมทุกคน

5.พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนมาโดยตลอด เห็นร่วมกันว่า การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีเหตุผลใด ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมและออกข้อห้ามมิให้มีการชุมนุม

6.ขอให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโดยเร็ว เพื่อจะได้นำปัญหาต่างๆ เข้าแก้ไข ผ่านระบบรัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเฝ้าติดตามการใช้อำนาจของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างใกล้ชิด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จะไม่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะทำให้นำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงในอนาคต

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน พรรคร่วมฝ่ายค้าน

พรรคเพื่อไทย

พรรคก้าวไกล

พรรคเสรีรวมไทย

พรรคประชาชาติ

พรรคพลังปวงชนไทย

พรรคเพื่อชาติ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend