กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาชนที่ไปร่ามกิจกรรมชุมนุมเฝ้าสังเกตอาการตนเองหลังจากนี้ 14 วัน หากพบตนเอง มีอาการไข้ หรือมีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีและจะต้องแจ้งประวัติการร่วมชุมนุม ถึงจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี

วันที่ 15 ต.ต.2563 นพ.ณรงค์ อภิกุลวานิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า อนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากจึงสั่งให้มีการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดการเสี่ยงในการระบาดโควิด-19ทางกระทรววงสาธารณสุขจึงได้นำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และเจลแอลกออฮอล์ล้างมือไปแจกที่จุดคัดกรองสธ. พร้อม ตรวจโควิดให้ผู้ชุมนุมฟรี

รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุอีกว่า ซึ่งการตั้งจุดคัดกรองดังกล่าวที่ให้บริการประชาชนได้ร่วมมือกับตำรวจ แต่เมื่อเกิดลักษณะการปะทะกัน เจ้าหน้าที่จึงต้องถอนจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเราไม่สามารถตั้งจุดลงทะเบียนได้ เรากลัวว่าผู้ชุมนุมจะคิดว่าเราเข้าไปตรวจสอบ แต่ถ้าหลังจากนี้ 14 วัน ผู้เข้าร่วมชุมนุม มีอาการ ไข้ หรือมีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที และจะต้องแจ้งประวัติการร่วมชุมนุม ถึงจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี

สธ. พร้อม ตรวจโควิดให้ผู้ชุมนุมฟรีสธ. พร้อม ตรวจโควิดให้ผู้ชุมนุมฟรี