ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขต กทม.

3.55K 55
ราชกิจจาฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขต กทม.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังเกิดความวุ่นวายการขอคืนพื้นที่สลายการชุมนุม กลุ่มผู้ชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล

จากการปลุกระดมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความวุ่นวาย กระทบความมั่นคงของรัฐและยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งอาจทำให้ระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปราะบางได้รับความเสียหายให้ฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนที่มีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้พื้นที่แห่งนี้ อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

วันที่ 15 ต.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ต.ค.2563

โดยที่ปรากฏว่ามีบุคลหลายกลุ่มได้เชิญชวน ปลุกระดม และดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าตัวยการชุมนุมสาธารณะ ขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการและช่องทางต่างๆ ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน มีการกระทำที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชดำเนิน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล อันมิใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งยังกระทบโดยตรงต่อสัมฤทธิผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบาง กรณีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่วให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา  11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พศ. 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend