ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 563 นาย

9.04K 39
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 563 นาย

เว็ปราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 563 นาย

14 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 94 นาย ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี

1. พันเอก กัณฑ์กฤช กิจศักดาภาพ เป็น พลตรี

2. พันเอกหญิง นภัค โสภโณดร เป็น พลตรีหญิง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พลโท สุรศักดิ์ ทิมมาศ เป็น พลเอก

4. พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ เป็น พลเอก

5. พลตรี ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์ เป็น พลโท

6. พลตรี เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน เป็น พลโท

7. พลตรี วัชริศ มูลณี เป็น พลโท

8. พลตรี ออมสิน ภิบาลญาติ เป็น พลโท

9. พลตรี พจน์ เฟื่องฟู เป็น พลโท

10. พลตรี วรวุธ เอี่ยมอำภา เป็น พลโท

11. พลตรี พิเชษฐ คงศรี เป็น พลโท

12. พลอากาศตรี นพดล วีรยางกูร เป็น พลอากาศโท

13. พลตรีหญิง สุบงกช หัสถาดล เป็น พลโทหญิง

14. พลตรีหญิง ปิยะรัตน์ อรุณากูร เป็น พลโทหญิง

15. พันเอก วัลลภ มาลัยมาตร์ เป็น พลตรี

16. พันเอก พรเทพ บุราณเศรษฐ เป็น พลตรี

17. พันเอก อนุศักดิ์ โพธิ์ทิพย์ เป็น พลตรี

18. นาวาอากาศเอก สุรัตน์ สุขเจริญไกรศรี เป็น พลอากาศตรี

19. พันเอกหญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ เป็น พลตรีหญิง

20. พันเอกหญิง มณฑ์นภา นาคกุลบุตร เป็น พลตรีหญิง

21. พันเอกหญิง สิริกร คิ้มวงษ์ษา เป็น พลตรีหญิง

22. พันเอกหญิง นวพร จันทรนิกร เป็น พลตรีหญิง

23. พันเอกหญิง คัทรีนทร์ สิรยากร เป็น พลตรีหญิง

24. พันเอกหญิง เพชรลดา หักกะยานนท์ เป็น พลตรีหญิง

25. นาวาเอกหญิง อมรรัตน์ ทับทิม เป็น พลเรือตรีหญิง

26. นาวาเอกหญิง สุภัคนาถ บุญสม เป็น พลเรือตรีหญิง

27. นาวาอากาศเอกหญิง สุมล จงวรนนท์ เป็น พลอากาศตรีหญิง

กองบัญชาการกองทัพไทย

28. พลโท ดนัย เถาว์หิรัญ เป็น พลเอก

29. พลตรี ณัฐพล สมประสงค์ เป็น พลโท

30. พันเอก สิริณัฏฐ์ กปิตถา ณ อยุธยา เป็น พลตรี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 94 นาย


วันเดียวกัน (14 ต.ค.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 469 นาย ดังนี้

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 469 นาย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend