เชียงราย - ทหารกองกำลังผาเมือง ยังเข้มงวดชายแดนไทย-เมียนมา หลังโควิด-19 ยังระบาดหนักในพม่า ขณะที่ฝ่ายไทย ออกตัวพร้อมช่วยเหลือตรวจเชื้อคนขับรถตู้ หากไม่มีงบประมาณ

วันที่ 14 ต.ค.สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตรงกันข้ามพื้นที่ จ.เชียงราย ได้มีการใช้มาตรการคุมเข้มป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการตั้งจุดตรวจบนถนนเชื่อมระหว่างเมืองทุกเมืองในเขตรัฐฉานตะวันออก โดยมีการตั้งจุดตรวจบนถนน เพื่อคัดกรองผู้ที่จะผ่านเส้นทางระหว่างเมือง อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ภายในตัวเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก เจ้าหน้าที่เมียนมาได้มีการปิดสถานบันเทิงและร้านต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป และยังคงมาตรการห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลา 04.00 น.


ทหารเข้มชายแดนไทย-เมียนมา สกัดโควิด -19จากสถานการณ์ดังกล่าวกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้มีการจัดกำลังเข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนและการแพร่ระบาดของโรค ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ได้สั่งการ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน และสกัดกั้น แรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ทหารเข้มชายแดนไทย-เมียนมา สกัดโควิด -19


โดยหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ให้กองร้อยที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดพื้นที่ชายแดน ทำการลาดตระเวน เฝ้าตรวจ วางลวดหนามตามจุดพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จะเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน เพื่อป้องกันการระบาดภายในประเทศ ซึ่งทางกองกำลังผาเมืองจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง


ทหารเข้มชายแดนไทย-เมียนมา สกัดโควิด -19

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตราการป้องกันโควิด-19 ที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้รับการประสานงานจากศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา หรือทีบีซีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ศุลกากร หอการค้า ของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วม

ทหารเข้มชายแดนไทย-เมียนมา สกัดโควิด -19

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ขอให้ทางเมียนมาตรวจโควิด -19 กับคนขับรถตู้เพราะมีความเสี่ยงมากและเพื่อความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย ทางไทยพร้อมช่วยเหลือในการตรวจหากทางเมียนมาไม่มีงบประมาณในการตรวจ ส่วนทางฝั่งไทยได้ตรวจโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติอยู่ที่ด่านและคนขับที่อยู่ฝั่งไทยทุกคนแล้ว เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงให้ดูแลตรวจควบคุมตามลำน้ำสายเพื่อป้องกันคนลักลอบข้ามมาฝั่งไทยทหารเข้มชายแดนไทย-เมียนมา สกัดโควิด -19

ทางด้านหอการค้าไทยได้ขอความร่วมมือเรื่องคนขับรถบรรทุกก๊าซและบรรทุกน้ำมัน เพื่อความปลอดภัยอยากให้คนไทยเป็นคนขับเข้าไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนเมียนมาและคนขับจะให้ตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเข้าที่ทางฝั่งไทยและให้ทางเมียนมาตรวจซ้ำอีกครั้ง สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ทางการเมียนมายืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วย และได้มีมาตราการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเช่นกัน

ทหารเข้มชายแดนไทย-เมียนมา สกัดโควิด -19