ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เทพไทเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อมอีกฉบับเพื่อความสมบูรณ์

94 0
เทพไทเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อมอีกฉบับเพื่อความสมบูรณ์

"เทพไท เสนพงศ์" ติงพ.ร.บ.พืชกระท่อมรัฐบาลยังไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด เตรียมเสนอร่างอีก 1 ฉบับในนามส.ส.ประชาธิปัตย์ประกบ เชื่อปลดล็อกกฎหมายได้ในสมัยประชุมสภาฯนี้แน่นอน

13 ตุลาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เสนอโดยกระทรวงยุติธรรมนั้น ถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่บริโภคพืชกระท่อมเป็นสมุนไพร ชูกำลังในการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาในทางกฎหมายสำหรับเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอด เมื่อครม.ได้มีมติรับร่างดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ 5 ประการ คือ

1.กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 2.ห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายพืชกระท่อม และห้ามมิให้ขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่ง เช่น โรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก หรือขายผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเร่หาย 

3.ห้ามโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดพืชกระท่อม 4.ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เสพพืชกระท่อม และห้ามผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เสพพืชกระท่อมแบบ 4 x 100 (ผสมกับยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์) รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืชกระท่อม และ5.กำหนดให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ยา อาหาร และเครื่องสำอาง 


สำหรับเนื้อหาร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม ฉบับของรัฐบาล ยังไม่ครอบคลุมปัญหาของพืชกระท่อมทั้งหมด ซึ่งตนจะขอนำเสนอร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม อีกฉบับหนึ่งในนาม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นมาประกบร่างของรัฐบาล ซึ่งจะเพิ่มเติมสาระสำคัญของพ.ร.บ.พืชกระท่อม อีก 5 ประการ คือ 1.ให้ปลูกได้ครัวเรือนละหนึ่งต้น 2.การปลุกเป็นพืชเศรษฐกิจต้องใช้รูปแบบวิสาหกิจชุมชน และต้องได้รับอนุญาตจาก ปปส.

นายเทพไท กล่าวต่อว่า 3.สามารถแปรรูปเป็นยาสมุนไพร เพื่อรักษาโรค ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)4.สามารถแปรรูปเป็นชนิดผงในลักษณะเป็นผงชาใบกระท่อมได้ และ 5.การปรุงเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง โดยไม่มีส่วนผสมของสารเสพติด 

ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยกับการมีพ.ร.บ.ว่าด้วยพืชกระท่อมโดยเฉพาะ ซึ่งในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการปลดล็อกพืชกระท่อม 2 ฉบับ คือ ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ.... โดยคาดว่า สภาฯ จะพิจารณาแล้วเสร็จในสมัยประชุมสามัญนี้อย่างแน่นอน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend