ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"พี่ศรี"ชงก.เสมา-สถานศึกษาทำทัณฑ์บนนร.-นศ.ร่วมม็อบ14ต.ค.

1.14K 35
พี่ศรีชงก.เสมา-สถานศึกษาทำทัณฑ์บนนร.-นศ.ร่วมม็อบ14ต.ค.

"ศรีสุวรรณ จรรยา" จี้ "กระทรวงเสมา-สถานศึกษา" ลงทัณฑ์บนนักเรียน-นักศึกษาทุกคนที่ออกมาร่วมชุมนุม 14 ตุลา เพราะผิดกฎกระทรวง พร้อมเรียกบิดา-มารดา-ผู้ปกครอง มารับทราบ รวมทั้งห้ามเด็กเหล่านี้รับราชการทุกกระทรวง-ทบวง-กรม

13 ตุลาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่แนวร่วมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนรวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า "คณะราษฎร 2563" ประกาศแผนชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ต.ค. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน พร้อมจะปักหลักค้างคืนเพื่อกดดันรัฐบาลและรัฐสภาและอาจปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล ให้ทำตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และองคาพยพ ลาออก 2.รัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3.ปฏิรูปสถาบันฯ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยนั้น

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การชุมนุมดังกล่าวส่อที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 34 เพราะจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ ทั้งพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 พ.ร.บ.การจราจร 2522 พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ มาตรา 116 ฯลฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ล่าสุดสหภาพนักเรียนฯ ได้มีการออกแถลงการณ์เชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันแสดงพลังหยุดเรียนในวันที่ 14 ต.ค. และต่อมาองค์การนักศึกษา มธ. ได้แถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัย มีการหยุดเรียนในวันที่ 14-16 ต.ค. เพื่อที่นักเรียน-นักศึกษา จะได้ออกไปร่วมชุมนุมตามความต้องการของแกนนำได้ ซึ่งสถาบันการศึกษาคงไม่หูเบาที่จะกระทำการเช่นนั้นตามคำเรียกร้องได้ เนื่องจากมีระเบียบและกฎหมายของทางราชการควบคุมกำกับ มิให้ทำเช่นนั้นได้


ส่วนนักเรียน นักศึกษา ที่ไปร่วมชุมนุมอาจมีความผิดตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 2548 ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ที่ได้กำหนดความประพฤติต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้ โดยเฉพาะการหนีเรียนออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน หรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งการออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า หากการชุมนุมในวันที่ 14-16 ต.ค.นี้ มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมชุมนุม ย่อมถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงดังกล่าว สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ชอบที่จะใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 2548 ในการ "ทำทัณฑ์บน" กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย และประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงดังกล่าว

นอกจากนี้ ต้องเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย ซึ่งในอนาคต หากนักเรียน นักศึกษาดังกล่าว จบการเรียนการศึกษาไปแล้ว ต้องห้ามที่จะรับเป็นข้าราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend