ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โพลชี้คนไทยรำลึกพระมหากรุณาฯในหลวง 2 รัชกาล

494 25
โพลชี้คนไทยรำลึกพระมหากรุณาฯในหลวง 2 รัชกาล

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจภาคสนาม "รำลึกสิ่งดีเดือนตุลาฯ" คนไทยซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส ไม่เสียเลือดเนื้อ นำไทยสู่ศิวิไลซ์ ขณะที่มหาอำนาจยังข้ดแย้งเรื่องทาสยุคใหม่ และเหยียดสีผิวกันวุ่นวาย พร้อมรำลึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝนหลวง รวมทั้ง "โครงการพระราชดำริ" มากมายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้พสกนิกรอยู่ดีมีความสุข

10 ตุลาคม 2563สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง "รำลึกสิ่งดีตุลาคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ" โดยได้เก็บข้อมูลวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จำนวน 1,425 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคมที่ผ่านมา

ผลสำรวจพบว่า เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์รำลึกสิ่งดีมีความสุขในเดือนตุลาคม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 96.5 ระบุถึงภาพคนไทยวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ทำความดีถวายพระองค์ท่าน ขณะที่ร้อยละ 96.3 ระบุว่าเป็นภาพคนไทยวันที่ 23 ตุลาคม รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน น้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล บอกว่า สิ่งน่าพิจารณาก็คือ สิ่งดีๆ ที่คนไทยน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคมมากที่สุด ถึงร้อยละ 92.3 คือการเลิกทาส ทรงเป็นพระราชบิดาแห่งสิทธิเสรีภาพของคนไทย ทรง "ปลดล็อค" ประชาชนพลเมืองให้พ้นระบบไพร่ ระบบทาส

ร้อยละ 91.6 ระบุว่า ทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาประเทศ เปลี่ยนแปลงประเทศ นำความเจริญด้านระบบขนส่งมวลชน การรถไฟไทย เชื่อมโยงคนไทยทั้งประเทศ และร้อยละ 87.2 ระบุ ว่าทรงเปิดประเทศเชื่อมโยงประเทศไทยกับโลกตะวันตก มีมิติแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเจริญ


เมื่อถามถึงสิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.7 บอกว่าคือโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และอื่นๆ ขณะที่ ร้อยละ 92.6 ระบุถึงหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ร้อยละ 90.7 ระบุว่าคือความเพียรอันบริสุทธิ์ ก้าวผ่านวิกฤติ

เมื่อถามว่า สิ่งดีๆ ที่ทุกคนในชาติควรน้อมนำมาสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 98.5 ระบุว่า คือโครงการจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สานต่อเป็นพลังประชาชน พลังแผ่นดิน ฝ่าวิกฤติ ประชาชนอยู่ดีมีสุขทุกสถานการณ์

ผอ.ซูเปอร์โพล บอกว่า ผลโพลล์เรื่อง "รำลึกสิ่งดีตุลาคม" ชี้ให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ใกล้ชิดวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และพัฒนาประเทศสู่ความสุขความเจริญมาจนทุกวันนี้ ยกตัวอย่างเช่น ทุกคนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส เลิกระบบไพร่ โดยไม่มีเสียเลือดเนื้อ ขณะที่บางประเทศในโลกทุกวันนี้ ยังมีระบบทาส ระบบชั้นวรรณะ และการเหยียดสีผิว เหยียดชนชั้นที่รุนแรง

ผอ.ซูเปอร์โพล บอกด้วยว่า คนไทยทุกคนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้อย่างมีความสุขความเจริญ ถ้านำคำตอบของประชาชนคนไทยที่อยู่ในโพลล์ไปน้อมนำรำลึกและปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ มีคนไทยบางคนบางกลุ่มสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติบางประเทศ ทำลายล้างประเทศตนเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตที่บรรพบุรุษของเราเสียกรุง เสียเลือดเนื้อและชีวิตไปเพราะคนในชาติบางคนเช่นกัน

ดังนั้นวันนี้คนไทยทุกคนจึงต้องกลับมาคิดด้วยสติ และใช้เทคโนโลยีในมือของทุกคนหันมาปกป้องรักษาเสาหลักของชาติ ผลประโยชน์ชาติ และประโยชน์สุขของตนเองให้รอดพ้นจากความวิบัติ พ้นจากความรุนแรงบานปลาย อยู่กันต่อด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend