ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ธนาธร"เปิดตัว32ผู้สมัครอบจ.เน้นขายนโยบายแทนใช้เงิน

188 0
ธนาธรเปิดตัว32ผู้สมัครอบจ.เน้นขายนโยบายแทนใช้เงิน

"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เปิดตัว 32 ผู้สมัครนายก อบจ. ทั่วประเทศ ย้ำ "ก้าวหน้า" ขายนโยบายซื้อใจคน แทนการใช้เงิน เพื่อกันครหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลั่นจุดยืนต้องยึดมั่นกระบวนการประชาธิปไตย

9 ตุลาคม 2563นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า แถลงข่าวประกาศความพร้อมส่งว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. 32 จังหวัด ภายใต้แคมเปญ "เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา"

โดยนายธนาธร กล่าวบนเวทีว่า ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ จึงมีสิทธิ์ทางการเมืองในการเลือกตัวแทนไปใช้อำนาจแทนประชาชน 5 ครั้ง ครั้งแรก คือ การเลือกตั้งระดับชาติในการเลือก ส.ส. ครั้งที่ 2 คือ การเลือกผู้บริหารระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 คือ การเลือกสมาชิกสภา อบจ. ครั้งที่ 4 คือ การเลือกนายกฯในท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน อาจจะเทศบาลหรือ อบต. และครั้งที่ 5 คือ การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ อบต.

นายธนาธร กล่าวต่อว่า ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญ คือ การเลือกตัวแทนที่ต้องใช้งบประมาณท้องถิ่นถึง 8 แสนล้านบาท โดยการเมืองในระดับท้องถิ่น ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า ส.ส. ที่ทำได้เพียงตั้งกระทู้ถาม ขณะที่ ท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณได้ แต่การบริหารงานในระดับ อบจ. มักเกิดข้อครหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น และนำผลประโยชน์สาธารณะไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม คณะก้าวหน้ายืนยันจะหาเสียงด้วยนโยบายทางความคิด ไม่ใช่การซื้อเสียง เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบอุปถัมภ์ในการเมืองไทย ที่ใช้เงินทุนมหาศาล เมื่อได้อำนาจมาก็ไปขอทุนคืน จึงใช้การแข่งขันด้วยนโยบายจากกรอบความคิดเดิมของพรรคอนาคตใหม่ เปลี่ยนนโยบายระดับชาติ แปรเป็นนโยบายที่จับต้องได้ในระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ หลักการทำงานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า จะต้องยึดมั่นในกระบวนการประชาธิปไตย และพร้อมร่วมผลักดันสร้างประชาธิปไตยไม่ซื้อเสียง เอาชนะด้วยนโยบายและการทำงานอย่างจริงจัง ไม่มีประวัติการค้ามนุษย์หรือค้ายาเสพติด ไม่ทุจริต ไม่เข้ามามีอำนาจเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง และร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปรัฐราชการ ยุติการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง โดยคณะก้าวหน้าพร้อมส่งว่าผู้สมัคร 32 จังหวัด


สำหรับรายชื่อ ผู้ลงสมัคร นายก อบจ. ทั้ง 32 คน ที่จะลงแข่งขัน ประกอบด้วย

ฉะเชิงเทรา - นายยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ จังหวัดพะเยา - นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย

นครราชสีมา - นายสาธิต ปิติวรา

นครสวรรค์ - นายศรัญ ฤกษ์อัตกร

สุรินทร์ - นายมานพ แสงดำ

นครพนม - นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์

แพร่ - นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ

ร้อยเอ็ด - นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์

สิงห์บุรี - นายสุรชัย บุญลือ

ลพบุรี - นายฤทธิ์ พัวพันธ์

สมุทรสงคราม - นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย

สระบุรี - นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ

สมุทรสาคร - นายอวยชัย จาตุรพันธ์

สุราษฏ์ธานี - นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ

อุบลราชธานี - นายเชษฐา ไชยสัตย์

หนองคาย - นายกฤศภณ หล้าวงศา

หนองบัวลำภู - นายสมเกียรติ เชษฐสุมน

อยุธยา - นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา

อ่างทอง - นายโยธิน เปาอินทร์

อุดรธานี - นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์

อุตรดิตถ์ - นายปัณณวัฒน์ นาคมูล

ราชบุรี - นางภรมน นรการกุมพล

ตาก - นายคริษฐ์ ปานเนียม

นครปฐม - นายชัชวาล นันทะสาร

นนทบุรี - นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

ระยอง - นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์

บึงกาฬ - นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น

พิษณุโลก - นายณชพล พลอาสา

ปราจีนบุรี - นางกฤษณ์กมล แพงศรี

พังงา - นายสุทธิโชค ทองชุมนุม

สกลนคร - นายณรงค์เดช อุฬารกุล

มุกดาหาร - นายสุพจน์ สุอริยพงษ์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์