ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"วราวุธ" สั่งตั้งกก.สอบปม "เก้งเผือก" ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

345 6
วราวุธ สั่งตั้งกก.สอบปม เก้งเผือก ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

"วราวุธ" ตั้ง กรรมการสอบข้อเท็จจริงปมลูกเก้งเผือก พระราชทาน หาย ปัญหาภายในสวนสัตว์สงขลา ตีกรอบเวลาสอบ 45 วัน พร้อมรายงานตรงรัฐมนตรี .

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. ว่า นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในคำสั่งที่ 156/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยระบุว่า...

ตามที่ได้ปรากฏข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ กรณีลูกเก้งเผือกที่ได้จากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ จากเก้งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้หายไปจากสวนสัตว์สงขลา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สงขลานั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังนี้

นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทส. เป็นประธานกรรมการ

พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นกรรมการ

นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการ

รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ

รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกรรมการ

พลเอกเดชา ปุญญบาล เป็นกรรมการ

นายวิสาล ทฤษฎิคุณ ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เป็นเลขานุการ

นายถิรเดช ปาละสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.กัญชพร บรรณรัตน์ นิติกรปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวง ทส. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องลูกเก้งเผือกที่ได้รับการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ จากเก้งที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้หายไปจากสวนสัตว์สงขลา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สงขลา มีหนังสือเชิญบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานใดมาให้ถ้อยคำชี้แจง ส่งเอกสาร หลักฐาน พยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้, สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย, ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อนายวราวุธ เพื่อให้พิจารณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หากผลการสอบสวนมีประเด็นอื่นที่ไม่ได้ระบุในคำสั่งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนไปในคราวเดียวก่อน เพื่อรายงานข้อเท็จจริงพร้อมกับพยานหลักฐานต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาสั่งการ

   

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend