ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.ฟัน"นิพนธ์"ผิดม.157ปมไม่จ่ายเงินตามสัญญาสมัยนั่งอบจ.สงขลา

4.04K 23
ป.ป.ช.ฟันนิพนธ์ผิดม.157ปมไม่จ่ายเงินตามสัญญาสมัยนั่งอบจ.สงขลา

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด "นิพนธ์ บุญญามณี" ผิด ม.157 เหตุไม่อนุมัติงบซื้อรถ 10 ล้อ สมัยดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ส่วนการหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี ต้องรอศาลพิจารณา ชี้เป็นเรื่องเก่าสมัยอยู่ท้องถิ่น

(7 ตุลาคม 2563) นายนิวัติไชย เกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ (ป.ป.ช.) ในฐานะ โฆษก ป.ป.ช. แถลงว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายนิพนธ์ บุญญามณีรมช.มหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 50,850,000 บาท ให้แก่บริษัทคู่สัญญาในปี 2556

ทั้งนี้ บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำกัด บริษัทขายรถเป็นผู้ชนะการประมูล เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556 ในสมัยที่นายอุทิศ ชูช่วย เป็น นายก อบจ.สงขลา และได้ทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2556 นายนิพนธ์ ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ต่อจากนายอุทิศ ซึ่งบริษัท พลวิศว์ฯ ส่งมอบรถทั้งสองคัน ให้คณะกรรมการตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 แต่นายนิพนธ์ กลับละเว้นไม่ลงนามในหนังสือจดทะเบียนรถ

ขณะเดียวกัน แต่กลับเขียนสั่งการในด้านหลังของรายงานผลการตรวจรับรถทั้งสองคัน ว่าเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการทดลองระบบต่างๆ ของรถดังกล่าวอีกครั้ง ถือเป็นการตรวจรับรถครั้งที่ 2 ทั้งที่คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้มีรายงานว่ารถทั้ง 2 คัน ไม่เป็นตามรูปแบบในสัญญา ซึ่งบริษัทได้นำรถไปทดสอบ ตามที่นายนิพนธ์สั่งการ ผลการทดสอบปรากฏว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับรถมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายและสามารถใช้งานช่อมถนนได้

หลังจากนั้น วันที่ 5 ก.พ. 2557 นายนิพนธ์ จึงได้มอบอำนาจให้บริษัทดังกล่าว ไปดำเนินการจดทะเบียนรถทั้งสองคันให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และได้รับรถทั้ง 2 คัน ไปใช้งานแล้ว วันที่ 17 ก.พ. 2557แต่เจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องให้นายนิพนธ์ เบิกจ่ายเงินค่ารถทั้งสองคันให้แก่บริษัท พลวิศว์ฯ นายนิพนธ์ กลับละเว้นไม่จ่ายเงินตามสัญญา โดยบริษัท พลวิศว์ฯ จึงได้ร้องเรียนกับสำนักตรวจสอบพิเศษ สตง. แต่นายนิพนธ์ ก็ยังไม่เบิกจ่ายเงินให้โดยอ้างว่าการเสนอราคากระทำโดยมีเจตนาไม่สุจริตพฤติกรรม สมยอมกันในการเข้าเสนอราคาต่อ อบจ.สงขลา ทำให้ไม่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม บริษัท พลวิศว์ฯจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง โดยคดีดังกล่าวศาลปกครองสงขลามีคำพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินค่ารถทั้ง 2 คันพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินจำนวน 52,062,041 บาทให้แก่บริษัท พลวิศว์ฯ ถือเป็นการทำให้ อบจ.สงขลา เสียหาย เพราะต้องจ่ายเงินมากกว่าวงเงินที่ตั้งไว้


อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช. จึงได้มีมติว่า การกระทำของนายนิพนธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีมูลความผิดฐานเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีพฤติการณ์การกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐานไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาดำเนินการต่อไป

โฆษก ป.ป.ช. กล่าวว่า กรณีที่นายนิพนธ์ อ้างมีการฮั้วประมูลกันนั้น กรณีนี้ศาลปกครองเห็นว่า ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่ามีการฮั้ว แต่ยอมว่าเมื่อ 4 มกราคม 2561 บุคคลที่ผู้ร้องว่ามีการฮั้วประมูล ต่อ อบจ.สงขลา จนส่งผลให้ นายนิพนธ์ ไม่ยอมเบิกจ่ายงบนั้น ได้มาร้องต่อ ป.ป.ช. โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะถือว่าเป็นคนละกรณีกับการปฏิบัติหน้าที่ ของนายนิพนธ์ ซึ่งเรื่องนี้จะมีการนำข้อมูลของนายนิพนธ์ ที่ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาด้วย

นอกจากนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากมีปัญหาในกระบวนการประมูล ว่ามีการฮั้วกันระหว่าง 2 บริษัทที่ฮั้วกันเกิดขึ้นจริง นายนิพนธ์ ในฐานะนายก อบจ.สงขลา ก็ต้องคืนรถที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมา และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการชี้มูลของ ป.ป.ช. ก็ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ และยังต้องรออัยการสูงสุดว่าจะพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ไม่ยืนยันว่า นายนิพนธ์ จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจาก กฎหมาย ป.ป.ช. ให้อำนาจ ป.ป.ช. สามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนได้ แต่ตำแหน่งที่นายนิพนธ์ ถูกกล่าวหานั้น เป็นตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ที่นายนิพนธ์ พ้นการปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว จึงจะต้องรอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณา เมื่อประทับรับฟ้องแล้ว จะให้นายนิพนธ์ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ รมช.หมาดไทยหรือไม่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์