ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายกฯ เปิดงานอาชีวยกกำลังสอง ยกความเป็นอยู่ ปชช.

84 0
นายกฯ เปิดงานอาชีวยกกำลังสอง ยกความเป็นอยู่ ปชช.

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน "การขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง" เน้นพัฒนาแรงงาน เสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดรับตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน "การขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง" ย้ำ การศึกษาและการพัฒนามนุษย์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ สร้างประเทศ รัฐบาลเน้นผลิตบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้ ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวได้  

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเผยปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีความตอนหนึ่ง ว่า การผลิตบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดรับกับบริบทโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  ทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  โดยรัฐบาลมีหน้าที่แก้ไข ขจัดปัญหาและอุปสรรค ที่เป็นสิ่งกีดขวางการดำเนินภารกิจด้านการศึกษา รวมถึงด้านการจัดสรรงบประมาณ หากมีความจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบ ปรับแนวทางการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อขจัดข้อติดขัดในการขับเคลื่อนด้านการศึกษา ให้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น


ทั้งนี้ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน จะเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมกันผลิตกำลังคนอาชีวะทักษะสูง ที่เข้าถึงความต้องการที่เกิดขึ้น และตอบโจทย์ประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาอาชีวศึกษาจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย  ด้วยบุคลากรที่มีองค์ความรู้ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมพัฒนาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายหลังพิธีฯ นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการอาชีวะยกกำลังสอง ณ บริเวณภายในห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Technology) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics) นวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และรถยนต์ไฟฟ้า ELECTRIC VEHICLE (EV) ///

เรื่องโดย อนุพันธ์ | ภาพโดย อนุพันธ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์