ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข น้อง ผบ.ตร. นั่งบอร์ดการทางพิเศษฯ

653 6
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข น้อง ผบ.ตร. นั่งบอร์ดการทางพิเศษฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข นั่งบอร์ดการทางพิเศษฯ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (18 กรกฎาคม 2560) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม 5 คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (10 กรกฎาคม 2561) อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวแทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม 5 คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ

2. พลเรือตรีสุวิน แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

#สวยจบครบทุกลุคช้อปเลยLazadaลดสูงสุด80%


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend