ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โฆษกกองทัพเรือ เรียบร้อย ฉะฉาน ได้ใจความ

329 17
โฆษกกองทัพเรือ เรียบร้อย ฉะฉาน ได้ใจความ

ผู้บัญชาการทหารเรือ มีคำสั่งแต่งตั้ง พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม เป็นโฆษกกองทัพเรือคนใหม่ เพื่อสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับประชาชน สำหรับนโยบายผู้บังคับบัญชา จะปกป้องสถาบัน จัดการปัญหาหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีคำสั่งแต่งตั้ง พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม เป็นโฆษกกองทัพเรือคนใหม่ โดยเช้าวันนี้ได้มีการเปิดตัวเพจ "โฆษกกองทัพเรือ" เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามไปสู่ประชาชน

พลเรือโท เชษฐา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกกองทัพเรือ เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงข่าวสารของกองทัพเรือ ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่ากองทัพเรือกำลังทำอะไรเพื่อประชาชนบ้าง

ทั้งนี้ นโยบายของ พลเรือเอก ชาติชาย ให้ความสำคัญในการเทิดทูนพิทักษ์รักษา ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารเรือทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในส่วนของการฝึก

ส่วนเรื่องการสนับสนุนรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการอีอีซี เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ กองทัพเรือจะทุ่มเททรัพยากรและดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้


ขณะที่การช่วยเหลือประชาชน ทั้งกรณีภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งความรวดเร็วจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งเรื่องบุคคล , วัตถุและยุทธวิธีดำเนินการตามแบบแผนในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือประชาชน มีอะไรยังขาดตกบกพร่องและยังไม่ครบถ้วนบ้างจะได้ดำเนินการจัดหาเพื่อให้มีความพร้อมต่อไป

สำหรับความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่ทำอะไรคนเดียว ซึ่งจะต้องจับมือกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงเชิญมวลร่วมกันคิดร่วมกันทำ ดูแลประชาชน เช่น โครงการไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล หรือ สโมสรลูกเสือนาวี เพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอีกสิ่งสำคัญคือเรื่องการวิจัยนาวี เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ดำเนินการเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและใช้ได้จริง เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของกองทัพเรือแทนการไปซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ที่ต้องยืนอยู่บนขาของตัวเอง ในส่วนของกำลังพล ผู้บัญชาการทหารเรือมีความห่วงใยและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการดูแลที่พักอาศัยต้องให้เพียงพอและทั่วถึงรวมถึงบริหารจัดการที่ดี โดยมีผู้บังคับบัญชาดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเรื่องหนี้สินที่หลายคนประสบปัญหา ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงไป ซึ่งกองทัพเรือจะดูแลและจัดการปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย

ทั้งนี้ สำหรับประวัติของ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม เกิดเมื่อวันที่ 26 มีนคม 2504 อายุ 59 ปี จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี โรงเรียนนายเรือ , ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง , ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ , ผู้บัญชาการกองรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ , รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ , รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นอกจากนี้ กองทัพเรือ ยังได้ตั้งทีมงาน รอง โฆษก กองทัพเรือ ซึ่งประกอบด้วย 

พล.ร.ต.ผาสุกรี วิลัยรักษ์ ผอ.สจว.กพร.ทร. ทำหน้าที่รองโฆษก ทร. 

น.อ.ปียะศักดิ์ นิลนิมิตร รอง ลก.ทร. ทำหน้าที่รองโฆษก ทร.

 น.ท.หญิง มธุศร เสิศพานิช หน.กฎหมายปฏิบัติการทางทหาร กฎก.สธน.ทร.ทำหน้าที่ รองโฆษก ทร.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์