ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แนะร่าง รธน.ใหม่ปลดล็อกขัดแย้งคนสองรุ่น

425 18
แนะร่าง รธน.ใหม่ปลดล็อกขัดแย้งคนสองรุ่น

นักวิชาการซึ่งเรียกตัวเองว่า "สันติวิศวกร" เสนอไอเดียใช้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปลดชนวนวิกฤติการเมือง โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนสองรุ่น ย้ำต้องเป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 จึงจะปลดล็อกปัญหาได้ พร้อมเสนอให้สร้าง "เครือข่ายสันติวิศวกร" ประสานความเข้าใจระหว่างรัฐกับผู้เห็นต่าง

มีความเห็นจากนักวิชาการ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร ที่มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นหนึ่งในทางออกเพื่อ "ผ่าทางตันประเทศ" โดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดจากการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งของการเมืองไทยร่วมสมัย ที่มีความเห็นแตกต่างระหว่างคน 2 รุ่น

ดร.นิชานท์ อธิบายว่า รัฐธรรมนูญไทยสามารถมีบทบาทเป็นกระบวนการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองได้ เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญปี 2475 และต่อมาก็คือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ใช้โมเดล ส.ส.ร. หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จากตัวแทนประชาชนมายกร่างกติกาประเทศ ส่วนตัวเห็นว่าควรใช้โมเดลเดียวกันนี้ ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเดิม เพื่อจัดการความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย


วิธีการที่เป็นไปได้ คือ การออกแบบกระบวนการและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และถือเป็นสัญญาประชาคม ซึ่งสิ่งนี้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย เพราะเมื่อกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญอยู่ในแนวทางประชาธิปไตย ก็จะทำให้กติกาประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง และเป็นทางออกของปัญหาการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่อีกทางหนึ่ง

แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป คือการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทั้งที่ร่วมชุมนุมและไม่ร่วมชุมนุม เพื่อนำแนวคิดและข้อเสนอต่างๆ มาประมวลเป็นทางออกของประเทศด้วย โดยสร้างเครือข่ายที่เรียกว่า "สันติวิศวกร" ขึ้นมาเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างรัฐ ผู้ชุมนุม และกลุ่มคนที่เห็นต่าง โดยให้ "สันติวิศวกร" ลงไปพูดคุย เจรจา แล้วนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อให้คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบ และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป

ดร.นิชานท์ ย้ำว่า กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี และมีการทำประชามติรับรอง เพื่อให้มีสถานะเป็น "สัญญาประชาคมใหม่" อย่างแท้จริง จากนั้นก็ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แล้วะยุบสภา จัดการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้ได้รัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน

สำหรับ "สันติวิศวกร" ที่ ดร.นิชานท์ พูดถึง ใช้คำในภาษาอักงฤษว่า Peaceengineers หมายถึงผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการประสานงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับผู้ชุมนุม หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ออกแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี

เรื่องโดย นลิน สิงหพุทธางกูร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend