ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผลสำรวจความเห็นปชช.ส่วนใหญ่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9

3.70K 99
ผลสำรวจความเห็นปชช.ส่วนใหญ่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9

"ซูเปอร์โพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "ตุลาคม คนจงรักษ์" พบส่วนใหญ่สำนึกรู้คุณรักษาไว้ในความทรงจำภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะที่ร้อยละ 97.8 ต้องการสืบสาน ฝนหลวง-แก้มลิง-กังหันน้ำชัยพัฒนา ส่วนความทรงจำในหลวง ร.9 ร้อยละ 97.2 รู้รักสามัคคี รองลงมาความพอเพียง ค่าเฉลี่ยความสุข ปชช. อยู่ที่ 9.45 คะแนน

(3 ตุลาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง "ตุลาคม คนจงรักษ์" จากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,143 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 2 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.1 ระบุภาพแรกในเดือนต.ค.ที่นึกถึงแล้ว สำนึกรู้คุณ ต้องรักษาไว้ในความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9

โดยแบ่งเป็นร้อยละ 32.6 ระบุภาพแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั่วประเทศในวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 รองลงมาร้อยละ 25.4 ระบุ ความดีงาม ความเหนื่อยยาก โครงการพระราชดำริเพื่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ร้อยละ 15.8 ระบุ ภาพแห่งความจงรักภักดีของประชาชนต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ร้อยละ 12.4 ระบุ ภาพสักการะ ทำบุญของประชาชน วันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค.) ร้อยละ 11.9 ระบุ ภาพสักการะ ทำบุญของประชาชน วันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 (23 ต.ค.) ในขณะที่ร้อยละ 1.9 เท่านั้น ระบุการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา

ทั้งนี้ ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ผลงานโครงการพระราชดำริเพื่อชาติและประชาชน ของในหลวงรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9 ที่นึกถึงแล้ว ต้องการสนับสนุน สืบสาน ต่อยอด พบว่า ร้อยละ 97.8 ระบุ โครงการเกี่ยวกับน้ำ แหล่งน้ำ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น ร้อยละ 96.5 ระบุ โครงการเกี่ยวกับประชาชน เช่น หลักใช้ชีวิตพอเพียง รู้รักสามัคคี ความกตัญญู เป็นต้น ส่วนร้อยละ 96.1 ระบุ โครงการเกี่ยวกับดิน เช่น แกล้งดิน โครงการหญ้าแฝก ดินแร้นแค้น เป็นต้น ร้อยละ 95.9 ระบุ การรถไฟไทย ระบบขนส่ง ร้อยละ 95.7 ระบุ โครงการเกี่ยวกับการเกษตร และ ชุมชน เช่น ชั่งหัวมัน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรที่สูง และ ระเบิดจากข้างใน คือ ทำชุมชนให้เข้มแข็งภายในก่อน ออกสู่สังคมภายนอก เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง ความทรงจำ "ข้อความคุณธรรมเตือนสติ" จากในหลวงรัชกาลที่ 9 พบว่า ส่วนใหญ่ 97.2 ระบุ รู้รักสามัคคี รองลงมาร้อยละ 96.9 ระบุ ความพอเพียง ร้อยละ 96.5 ระบุ จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง ร้อยละ 95.4 ระบุ การทำดีนั้น ทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว และร้อยละ 92.3 ระบุ ความเพียรที่บริสุทธิ์ (พระมหาชนก)

อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณา เมื่อถามถึงระดับความสุขของประชาชน เมื่อเห็นภาพ ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม สนับสนุน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชาติและประชาชน เช่น โครงการโคกหนองนา โมเดล โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และศาสตร์พระราชาต่าง ๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขของประชาชนอยู่ที่ 9.45 คะแนน


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ชัดว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ สำนึกรู้คุณรักษาไว้ในความทรงจำภาพแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั่วประเทศ ในวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความดีงาม ความเหนื่อยยาก โครงการพระราชดำริ เพื่อประชาชนของพระองค์ ภาพแห่งความจงรักภักดีและอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น โครงการพระราชดำริต่าง ๆ และศาสตร์พระราชาที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วม สนับสนุน สืบสานต่อยอด

นอกจากนี้ รวมถึงข้อความคุณธรรมเตือนสติ คนไทยทั้งประเทศจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งเรื่องรู้รักสามัคคี ความพอเพียง และข้อเตือนสติที่ว่า จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง เพราะมีแต่แพ้ทั้งประเทศชาติและประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบาก เดือดร้อนต่อคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ แต่ที่จะมีคนเพียงหยิบมือเดียวได้ประโยชน์จากความขัดแย้งรุนแรงบานปลายและความสูญเสีย

ดร.นพดลกล่าวต่อว่า การปลูกฝังและรักษา หล่อเลี้ยง ให้จิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินและสถาบันหลักของชาติ ให้เจริญงอกงามแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงโดยจะสามารถลดทอนพลังของขบวนการที่ไม่ได้มุ่งหวังดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งปัจจุบันและอนาคตเอาไว้ได้ จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาให้ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทำตำราหรือหลักสูตร "ศาสตร์พระราชา" ไว้สอนนักเรียน นักศึกษา

และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เปิดพื้นที่มุม "ศาสตร์พระราชา" สำหรับประชาชนทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้ลดหย่อนภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามสัดส่วนจากการลงทุนเปิดพื้นที่ "ศาสตร์พระราชา" เป็นการตอบแทนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนสืบสาน ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่าง ๆ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์