ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"มท.-กกต."พร้อมจัดเลือกท้องถิ่นเตรียมชงครม.พิจารณา

289 10
มท.-กกต.พร้อมจัดเลือกท้องถิ่นเตรียมชงครม.พิจารณา

"มหาดไทย-กกต." ถกความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะที่กระทรวงคลองหลอดจัดงบ 2564 เรียบร้อย เพื่อใช้ดำเนินการให้รองรับสถาการณ์โควิด-19 ก่อนชงครม.พิจารณา ด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งยันพร้อมทุกประการ

(1 ตุลาคม 2563)พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสาน สนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกกต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ทั้งนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ไปแล้ว การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้น กับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ดำเนินการสำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้าน รวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้พร้อมแล้ว

ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป


ขณะที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การประชุมวันนี้ (1ต.ค.) ได้มาชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละส่วนของกกต. ว่าได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้สำหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นอกจากนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้ว การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมทั้งในเรื่องของงบประมาณต่างๆแล้วเช่นกัน และทางกระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป ดังนั้น เมื่อครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และแจ้งให้กกต.ทราบเมื่อใด ก็จะนำเสนอ กกต. เพื่อพิจารณาประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์