ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"บิ๊กต่อ" เข้ารับงานแม่ทัพภาค1 ยันทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

570 4

เช้าวันนี้ มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 1 "บิ๊กต่อ" พลโท เจริญชัย หินเธาว์ ยืนยัน จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ยุติธรรม

โดยพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 1 เริ่มขึ้นเวลา 07.19 น. ระหว่าง พลเอก ธรรมนูญ วิถี (บิ๊กหนุ่ย) กับ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ (บิ๊กต่อ เเม่ทัพภาค 1 คนที่ 54) ทั้งนี้มีการลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ จุดเทียนรูปที่โต๊ะหมู่บูชา แสดงการเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และขึ้นแท่นรับการเคารพ 

พลเอก ธรรมนูญ กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้ว่าตนจะออกจากกองทัพภาคที่ 1 ไปแล้ว แต่ภาพแห่งความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และความจริงใจที่ทุกคนมอบให้จะประทับอยู่ในจิตใจตลอดไป สำหรับ พลโท เจริญชัย แม่ทัพคนใหม่ มีความรู้ความสามารถ จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 1 จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบก ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดกับประชาชน และประเทศชาติสืบไป


ด้าน พลโท เจริญชัย กล่าวน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบ ซึ่ง พลเอก ธรรมนูญ ปฏิบัติงานกองทัพมาเป็นอย่างดี จึงเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องสืบสานงานตามแนวทาง และมาตรฐานที่ท่านได้วางรากฐานไว้ต่อไปให้ดีที่สุด ทั้งนี้ในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่ 1 ทุกนาย ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ยุติธรรม

สำหรับ พลโท เจริญชัย เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23 นักเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า รุ่นที่ 34 เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ 2 รักษาพระองค์   , แม่ทัพน้อยที่ 1 และ แม่ทัพภาคที่ 1 

กองทัพภาคที่ 1 มีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของชาติ การป้องกันประเทศและอธิปไตยตามแนวขายแดน การรักษาความสบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ อีกทั้งการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบใน 26 จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งภารกิจที่สำคัญในการ ถวายความจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนการประสานงานกับส่วนราชการอื่น ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา และแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend