สมัชชาคนจนเตรียมลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านค้านเขื่อนโป่งขุนเพชร กรณีชาวบ้านยืนยันสร้างเรือนแพอยู่ในหมู่บ้านไม่ย้ายออกจนกว่าจะมีคำตอบเรื่องการช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน พร้อมขอรับบริจาคถังน้ำขนาดใหญ่ต่อเรือนแพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน สร้างกั้นลำเชียงทาเป็นสาขาใหญ่ของแม่น้ำชี กำหนดที่ตั้งหัวงานเขื่อนอยู่ในบริเวณบ้านกระจวน ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พื้นที่น้ำท่วม 12,300  ไร่ เดิมกำหนดพื้นที่ผิวน้ำ 16.2 ตารางกิโลเมตร ต่อมาลดลงเหลือ 14.6 ตารางกิโลเมตร และระดับ ความจุจาก 112 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงมาเหลือ  97 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535   โดยที่ผ่านมามีกลุ่มชาวบ้านอกมาคัดค้านอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2559 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการเตรียมการก่อสร้างโครงการเขื่อนโปร่งขุนเพชร นำเครื่องจักรอุปกรณ์เข้ามาในพื้นที่  หลังอนุมัติงบประมาณให้เข้ามาก่อสร้างแล้วทั้งหมดรวมกว่า 900 ล้านบาท โดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี  โดยโครงการสิ้นสุดการดำเนินการก่อสร้างในปี 2563   หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จได้กักเก็บน้ำ

             

ชาวบ้านค้านเขื่อนโป่งขุนเพชรปักหลักสู้ต่อเรือนแพอยู่

นายบารมี  ชัยรัตน์   สมัชชาคนจน  กล่าวว่า  ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร  ซึ่งกลุ่มที่ต่อเรือนแพอยู่นั้น  เป็นชาวบ้านห้วยทับนายน้อย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวละเหว จ.หนองบัวลำภู จำนวน  28 ครัวเรือน   ที่คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนมาตั้งแต่ปี 2532  กระทั่งมีคำสั่งก่อสร้างชาวบ้านคัดค้านคำสั่งไม่ไหว จึงออกมายืนยันว่า หากการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการกักเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำเข้าท่วมหมู่บ้าน ก็จะไม่ออกจากหมู่บ้าน  จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดที่ดินทำกินครอบครัวละ 15 ไร่จึงจะย้ายออกเท่านั้น


          

ชาวบ้านค้านเขื่อนโป่งขุนเพชรปักหลักสู้ต่อเรือนแพอยู่

   "ชาวบ้านในกลุ่ม 28 ครัวเรือนนี้  ต้องการให้รัฐจัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ 15 ไร่     มีโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ  ผ่านมาถือว่าหน่วยงานยืนยันจ่ายเป็นค่าชดเชยเป็นเงิน  ซึ่งชาวบ้านไม่รับ  ที่ผ่านมามีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโป่งขุนเพชร เมื่อ มกราคม 63 แต่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด 19  การแก้ปัญหาจึงล่าช้า  โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค.63  ผู้แทนคณะทำงาน ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ  วันที่ 22 กันยายน 2563 น้ำจากเขื่อนโปร่งขุนเพชร เริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนบ้านห้วยทับนายน้อย"  นายบารมี  กล่าว   
หลังจากการกักเก็บน้ำทำให้ปริมาณน้ำเริ่มท่วมหมู่บ้าน   ชาวบ้านช่วยกันขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเร่งต่อแพรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สูงขึ้น  พร้อมทั้งโพสต์เฟสบุคทางเพจสมัชชาคนจน ขอรับบริจาคถังน้ำขนาด 100 ลิตร  จำนวน  200 ถัง  เพื่อนำไปสร้างเรือนแพ นอกจากนี้ ชาวบ้านห้วยทับนายน้อย แจ้งว่า ขณะนี้ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม เนื่องจากน้ำท่วมมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์  โดยทางเครือข่ายสมัชชาคนจนเตรียมเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านในวันที่ 8 ตุลาคม 63 นี้ 

ชาวบ้านค้านเขื่อนโป่งขุนเพชรปักหลักสู้ต่อเรือนแพอยู่