ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครูทำร้ายเด็ก โทษถึงคุก!

1.53K 10
ครูทำร้ายเด็ก โทษถึงคุก!

เรื่องครูทำร้ายเด็ก ไม่ใช่ขอโทษแล้วจบไป หรือปล่อยให้ผ่านไปได้ง่ายๆ เพราะจริงๆ แล้วครูที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บจริงๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือทำร้ายโดยไม่ได้รับบาดเจ็บจริงๆ ก็ตาม

เริ่มจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 บัญญัติว่า ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ถ้าการทำร้ายนั้น ไม่ถึงกับทำให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ ก็ยังเป็นความผิดอยู่ดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 แต่เป็นความผิดลหุโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อผู้ถูกทำร้ายเป็นเด็ก ก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ด้วย โดยในมาตรา 26 บัญญัติห้ามการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก หากมีการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าโทษตามกฎหมายอาญาสูงกว่า ก็ให้ใช้โทษตามกฎหมายอาญา

สำหรับคำว่า "ทารุณกรรมเด็ก" หมายความว่า การกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์