ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รูปปั้นพระสันตปาปา จอห์นพอลที่2 "บ่อน้ำพิษของโปแลนด์"

358 9
รูปปั้นพระสันตปาปา จอห์นพอลที่2 บ่อน้ำพิษของโปแลนด์

ศิลปินชาวโปแลนด์ชื่อเจอร์ซีย์ คาริน่า จัดแสดงผลงานชื่อ "Poisoned Well" เป็นรูปปั้นของพระสันตะปาปา จอห์นพอลที่ 2 กำลังขว้างหินก้อนใหญ่ กลางบ่อน้ำสีแดง บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เนื่องในวโรกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีการประสูติของพระองค์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ปีค.ศ.1920 ที่ผ่านมา

คาริน่า ศิลปินชายวัย 76 ปี ผู้สร้างสรรค์ผลงาน "บ่อน้ำพิษ" จัดแสดงรูปปั้นของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 กำลังขว้างก้อนหินก้อนใหญ่ลงไปในบ่อน้ำสีแดง โดยปูผ้าสีแดงลงในบ่อน้ำพุที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ คาริน่ากล่าวถึงเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เพื่อเป็นการเตือนสติเกี่ยวกับ "การปฏิวัติสีแดง" ซึ่งประเทศโปแลนด์ ปลดแอกจากคอมมิวนิสต์ และต้องการเรียกร้องให้โปแลนด์กลับไปสู่ "บ่อน้ำใส" คืออยากชี้ให้เห็นถึงศรัทธาที่มีต่อศาสนาที่กำลังอ่อนแอลงของชาวโปแลนด์


สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เป็นประมุขของคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก เป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนองค์แรกในรอบ 455 ปี และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เป็นชาวโปแลนด์ รวมทั้งยังเป็นพระสันตะปาปาที่ได้รับเลือกขณะที่มีอายุน้อยที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 พระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน ทรงเดินทางรอบโลกเพื่อเยี่ยมเยียนคริสตชนมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา ทรงต่อต้านกระแสทุนนิยมที่ไร้ขอบเขต การกดขี่ทางการเมือง ยืนกรานในการต่อต้านการทำแท้ง และปกป้องวิถีทางของศาสนจักรในเรื่องเพศของมนุษย์

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร) เป็นผู้แทนพระองค์ในการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาที่ท่าอากาศยาน เป็นครั้งแรกที่ผู้นำทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

เรื่องโดย ปิยรมณ์ ทรัพย์สุวรรณ | ภาพโดย AP
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend