ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"บุรีรัมย์โมเดล"ยกระดับกัญชาทางการแพทย์สู่พืชเศรษฐกิจ

216 14
บุรีรัมย์โมเดลยกระดับกัญชาทางการแพทย์สู่พืชเศรษฐกิจ

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลคูเมือง จับมือร่วมกันสู่ความสำเร็จและต่อยอด และผลักดันความเป็นต้นแบบ กัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสู่การยกระดับกัญชากัญชงพืชเศรษฐกิจ พร้อมความเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงของกัญชา และก้าวสู่ความเป็น Cannabis Medical Hub ศูนย์กลางกัญชาเพื่อการแพทย์ของประเทศ

วันที่ 23 กันยายนที่ผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานเพื่อตอกย้ำความสำเร็จอีกขั้น กับการต่อยอดอย่างมุ่งมั่นมาต่อเนื่องในด้านกัญชาเพื่อการแพทย์ กับงาน "ก้าวกระโดด บุรีรัมย์โมเดล กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ" ตลอดระยะเวลา 1 ปีกับการส่งเสริมและพัฒนา สนับสนุน ร่วมกับโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาล 1 ใน 3 ของประเทศที่ได้รับอนุญาตในการผลิตยากัญชาเพื่อการแพทย์ต่อยอดสู่การยกระดับกัญชากัญชงพืชเศรษฐกิจ

สำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วย ใน จ.บุรีรัมย์ มีบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบทั้ง 23 แห่งโรงพยาบาลในจังหวัดและมีโรงพยาบาลที่สามารถผลิตยากัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถปลูกเป็นแห่งแรกของประเทศ ซึ่งการ ขับเคลื่อนและการต่อยอดจากต้นแบบ บุรีรัมย์โมเดล ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกร่วมกันระหว่าง โรงพยาบาลคูเมือง และวิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน ที่สามารถปลูก ผลิต และนำกัญชาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลคูเมือง ส่งมอบยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น CBD จำนวน 200 ขวด ให้กับผู้ว่าราชการจ.บุรีรัมย์ส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ เพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจ บุรีรัมย์ นำไปรักษาผู้ป่วยต่อไป

ก้าวต่อมา โรงพยาบาลคูเมืองและวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ร่วมกันส่งมอบองค์ความรู้ทั้งในเรื่องการปลูกและการขออนุญาตให้กับวิสาหกิจชุมชนและโรงพยาบาลต่างๆ ในการขออนุญาตปลูก จนทำให้มีวิสาหกิจชุมชนที่ทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลได้รับใบอนุญาตปลูก ในปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลหนองหงส์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน โรงพยาบาลละหานทราย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 9 แห่ง ที่จะทำการปลูกกัญชาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยา โดยให้โรงพยาบาลคูเมืองเป็นผู้ผลิตและส่งกลับคืนให้โรงพยาบาลนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย

ก้าวกระโดด ของบุรีรัมย์โมเดล คือ การนำกัญชาและสมุนไพรอื่นไปใช้รักษาผู้ป่วยและเปิดคลินิกกัญชาครบทั้ง 23 โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำให้มีความต้องการวัตถุดิบเป็นจำนวนมากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจึงได้ปลูกทั้งกัญชาและสมุนไพรอื่น เพื่อนำมาผลิตยา อันทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อไป เพราะปัจจุบันการผลิตน้ำมันกัญชายังขาดวัตถุดิบจากต้นน้ำก็คือต้นกัญชาอยู่อีกมาก

ทาง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวว่าก้าวกระโดดของบุรีรัมย์โมเดลถือเป็นก้าวที่สำคัญ จากการพิสูจน์แล้วว่ากัญชาช่วยในทางการแพทย์ได้จริงผู้ที่ได้รับประโยชน์ต้องเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพ และต้องรู้กลไกของโรค รวมถึงรู้สรรพคุณของน้ำมันกัญชาก่อนที่จะนำไปใช้จริงเพื่อจะได้รู้ว่าควรหรือไม่ควรใช้หรือควรใช้ปริมาณเท่าใดจึงจะเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมองว่ากัญชาสามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรและสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้


เรื่องโดย มุกระวี ดีบุกคำ | ภาพโดย มุกระวี ดีบุกคำ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์