ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สวส.ดันธุรกิจจดวิสาหกิจเพื่อสังคมรับสิทธิประโยชน์ภาครัฐ

124 9
สวส.ดันธุรกิจจดวิสาหกิจเพื่อสังคมรับสิทธิประโยชน์ภาครัฐ

สวส. แนะบริษัท ห้างร้าน กลุ่มกิจการ ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม ยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หลัง "จุรินทร์" ผลักดันให้ได้รับการสนับสนุนและรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม และจะได้นำผลกำไรที่ได้ไปส่งต่อให้สังคม

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กล่าวว่า สวส.ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งตามกฎหมายไทยที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจเพื่อสังคมการจ้างงานบุคคลในสังคมที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือการทำธุรกิจเพื่อต้องการรายได้เพื่อไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นคืนให้กับสังคมให้เข้ามาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สวส.และภาครัฐ

ทั้งนี้ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งล่าสุด ที่มีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานได้มีมติให้ขับเคลื่อนการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมผลักดันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอีหรือการระดมทุนจากตลาดทุนโดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกัน เป็นต้น

ขณะเดียวกันจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ เช่นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาดให้

สำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และมีลักษณะสำคัญตามที่พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กำหนดโดยกำหนดประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรและประเภทที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร โดยกิจการที่จะจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ สวส. ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชั้น 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์