ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ณัฏ​ฐ​พล​"ยกศรีสะเกษเป็นต้นแบบการศึกษาทั่วประเทศ

221 8
ณัฏ​ฐ​พล​ยกศรีสะเกษเป็นต้นแบบการศึกษาทั่วประเทศ

เจ้ากระทรวงเสมาชู "ศรีสะเกษ" ให้เป็นโมเดลต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมดึงพลังจากทุกภาคส่วน พัฒนาการเรียนในพื้นให้เต็มศักยภาพ พร้อมเดินหน้าปลดล็อกข้อจำกัดเพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษา

(26 กันยายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "TEP FORUM SISAKET: พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ" พร้อมทั้งร่วมเวทีสนทนากับภาคีการเรียนรู้ศรีสะเกษ ในหัวข้อ "จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงการศึกษาศรีสะเกษให้ทันโลกได้อย่างไร" โดยมีนายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ผ่านมา

โดยนายณัฏฐพล กล่าวว่า การจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ศรีสะเกษ ถือเป็นการจุดประกายให้สถานศึกษาเริ่มปรับตัว ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย ตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจ.ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วนซึ่งการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีกฎหมายและพ.ร.บ.ลักษณะเฉพาะ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สามารถดำเนินงานด้านต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในด้านงบประมาณ หลักสูตร และการพัฒนาครู เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางในการปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย และไม่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาการศึกษา ขณะเดียวกัน ครูก็มีความเข้าใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง ให้มีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ทุกคนได้เห็นความเปราะบางของการศึกษา ที่อาศัยการเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ครูก็มีความตื่นตัวและพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะด้านดิจิทัลมากขึ้น ส่วนนักเรียนก็มีความพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

"ผมขอฝากให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา บูรณาการการทำงานร่วมกัน สิ่งสำคัญ คือ การวางรากฐานและช่วยกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จ เพราะการบริหารจัดการการศึกษาอยู่ในมือของพวกเราทุกคน" รมว.ศึกษาฯ กล่าว


ทั้งนี้ จ.ศรีสะเกษได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 จังหวัด การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ หากทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะสามารถพัฒนาจังหวัดให้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยได้ ซึ่งการรวมพลังการศึกษาระหว่างสายสามัญ อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการอุดมศึกษา ความเชื่อมโยงของทุกภาคส่วน จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยืนยันที่จะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาฯ โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการศึกษา เช่น ยกเลิกข้อจำกัดประเภทโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงาน เป็นครูผู้ช่วยสอน เป็นต้น รวมถึงรับเรื่องหาแนวทางในการพิจารณาผลงานครู เพื่อการปรับวิทยฐานะนอกจากนี้ ยืนยันที่จะผลักดันการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพในการระบบการศึกษาทั้งหมด โดยพิจารณาศรีสะเกษโมเดล ให้เป็นต้นแบบการศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

"ส่วนของภาครัฐ ผมเป็นคนรับผิดชอบที่จะไปดำเนินการ ซึ่งทางกระทรวงต้องปรับเปลี่ยนแนวทาง แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และภาคสังคมอย่างเข้มแข็งเช่นกัน" นายณัฏฐพล กล่าว

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจ.ศรีสะเกษ สถานศึกษานำร่อง รุ่นที่ 1 จำนวน 49 โรงเรียน และรุ่นที่ 2 เพิ่มเติม 69 โรงเรียน และมีแผนดำเนินการให้ครบ 400 โรงเรียนในปี 2465

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์