ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

BTS ชี้ 'ล็อคสเปค' อุโมงค์ปมรื้อ TOR สายสีส้ม

52 0

BTS ซัดรฟม.รื้อทีโออาร์สายสีส้มใช้เทคนิคให้คะแนนไม่เป็นธรรม เหตุมีข้อกำหนดคุณสมบัติพิเศษให้ผู้มีประสบการณ์ทำอุโมงค์ขนาด 5 เมตรและเป็นคนไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ห่วงการคะแนนเทคนิคเอนเอียง วงในแฉสายสีส้มต้องทำอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมี 2 รายในประเทศไทยเท่านั้นที่มีประสบการณ์ คือ อิตาเลียนไทย และช.การช่าง อาจเข้าข่ายล็อคสเปค ด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน อัดทำให้เกิดการแข่งขันไม่เสรี ทำภาพลักษณ์ไทยต่อนักลงทุนเสียหายหนัก เพราะข้อมูลโครงการที่น่าสงสัย

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ระบุ การให้ข้อมูลโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปลี่ยนแปลงทีโออาร์เพิ่มเงื่อนไขการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคควบคู่กับข้อเสนอด้านราคา จากเดิมที่กำหนดใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาต่อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ว่า การเพิ่มเติมเงื่อนไขทีโออาร์ในโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยเพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาทางด้านเทคนิค 30% และเกณฑ์ราคา 70% มองว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อซองประมูลไปแล้ว 

ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่ที่รฟม.ใช้พิจารณาการประมูลมีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคสัดส่วน 30% และคะแนนทางด้านราคาสัดส่วน 70% ซึ่งเกณฑ์ทางด้านราคาสัดส่วน 70% ยังมีการแบ่งพิจารณาออกเป็นสัดส่วน 60% กับ 10% คือ 60% พิจารณาข้อเสนอที่ให้ราคาดีสุด อีก 10% พิจารณาจากเกณฑ์ความเป็นไปได้ของข้อเสนอทางด้านการเงิน ซึ่งไม่แน่ใจว่าทางกฎหมายสามารถทำได้หรือไม่ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมทุนพีพีพี และที่ผ่านมาครม.ได้อนุมัติให้โครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาเป็นหลัก แต่เมื่อมีการรื้อถือทีโออาร์กลางคัน โดยเพิ่มข้อเสนอเทคนิคควบคู่ราคา อาจจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่อาจทำให้บริษัทฯไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากได้มีการจัดหาพันธมิตรในการร่วมลงทุนโครงการดังกล่าวไว้แล้วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ ดังนั้นการเปลี่ยนทีโออาร์กลางคันทำให้บริษัทหาพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ได้ลำบาก 

ส่วนสาเหตุที่มองว่าอาจมีการใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เนื่องจากเงื่อนไขทีโออาร์ที่รฟม.กำหนดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ระบุถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าจะต้องมีประสบการณ์การขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เมตรขึ้นไป และมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาท โดยถ้ามีประสบการณ์และเป็นผู้รับเหมาไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งมีอยู่ 3 บริษัทในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ดังกล่าว และมีเพียง 2 บริษัทในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ทำอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา แม้พันธมิตรของบีทีเอสในนามกิจการร่วมค้า BSR คือ บีทีเอส ชิโนทัย และราช กรุ๊ป มีประสบการณ์เรื่องขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน แต่การเพิ่มเงื่อนไขให้คะแนนเทคนิคก็อาจสร้างความไม่เป็นธรรมได้

นอกจากนี้ ยังมองว่าการเปลี่ยนแปลงทีโออาร์ของรฟม.ตามมติคณะกรรมการมาตรา 36 สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะเมื่อครม.เห็นชอบให้ใช้เงื่อนไขราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เมื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ทีโออาร์เพิ่มเติมรฟม.จะต้องทำเรื่องขอครม.เห็นชอบก่อนหรือไม่ เพราะหากดูตามทีโออาร์ข้อ 35.2 ระบุว่า รฟม. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียด รวมถึงลด หรือขยายระยะเวลาของการคัดเลือกตามเอกสารแนะนำผู้ซื้อข้อเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของรฟม. และมติของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นข้อความนี้ รฟม.ควรจะต้องขอความเห็นชอบจากครม.ก่อนหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดทางบีทีเอสได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว เพื่อขอคุ้มครองฉุกเฉินและให้กลับไปยึดทีโออาร์เดิมคือใช้เกณฑ์ราคาพิจารณา ซึ่งกำลังรอศาลปกครองกลางนัดไต่สวนฉุกเฉิน

สำหรับกรณีที่รฟม.จะมีการใช้เงื่อนไขทีโออาร์การพิจาณาข้อเสนอเทคนิคควบคู่ราคาในการประมูลโครงการถไฟฟ้าสายอื่นๆในอนาคต ทางบีทีเอสจะพิจารณาเป็นโครงการว่าจะเข้าร่วมการประมูลหรือไม่เป็นกรณีไป

รายงานข่าวแจ้งว่า  2 บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์  (ITD) และบมจ. ช.การช่าง (CK) ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมีเส้นทางอุโมงค์ที่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

องค์กรต้านโกงชี้รื้อ TOR 'ส่อ'ขัดหลักธรรมาภิบาล 

ด้านมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นได้เข้าไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภากครัฐที่มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ แม้ตามกฎหมายจะไม่มีอำนาจโดยตรงก็ตาม เพราะการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจะต้องโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มถือเป็นโครงการใหญ่มีมูลค่าลงทุนสูงสุดในบรรดาโครงการรถไฟฟ้า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทีโออาร์กลางคันเป็นเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเห็นว่าอาจขัดต่อหลักธรรมมาภิบาลและเกิดการแข่งขันไม่เสรี ทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ซึ่งองค์กรจะขอเข้าไปตรวจสอบตามข้อตกลงคุณธรรม แต่หากไม่ได้การตอบรับให้เข้าร่วม เพราะก็มีหลายโครงการที่ไม่ให้องค์กรเข้าไปตรวจสอบก็ต้องมีการเกาะติดข้อมูลในโครงการที่น่าสงสัย  


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์