ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ธปท.ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่คุม 'กนง. - กนส.' มีผล 1 พ.ย.63

161 9
ธปท.ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่คุม กนง. - กนส. มีผล 1 พ.ย.63

คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีผล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1.คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่

นายคณิศ แสงสุพรรณ

นายรพี สุจริตกุล

นายสมชัย จิตสุชน

นายสุภัค ศิวะรักษ์


2.คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่

นางกรรณิการ์ งามโสภี

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

นายพรชัย ชุนหจินดา

นางสาวภาวนา เนียมลอย

นายอายุสม์ กฤษณามระ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์