ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กกต.เคาะยุติสอบเงินกู้ยืม32พรรคการเมือง

167 0
กกต.เคาะยุติสอบเงินกู้ยืม32พรรคการเมือง

กกต.ออกเอกสารแจงยุติสอบงบการเงิน 32 พรรคการเมือง ชี้เหตุพรรค "ภท.- ปชท.-พท." รอด เพราะเป็นยอดหนี้คงค้างที่กู้ยืมตั้งแต่ปี 55 และไม่เกิน10ล้านต่อคนต่อปี อ้างเอกสารในเว็บหาย เพราะจนท.สะเพร่าใส่เอกสารเกินเรียงลำดับเอกสารสลับหน้า

(24 กันยายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง โดยในเอกสารระบุว่าพรรคการเมืองที่กู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการของพรรคการเมืองทั้ง 32 พรรค ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 72

โดยสำนักงาน กกต. ได้ชี้แจง ดังนี้ 1. การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวทางเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5 / 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

สถานะของเงินกู้ยืม / เงินกู้ยืมไม่ใช่เป็นรายได้ของพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบการจะธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 62 แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมืองการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาและการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

รายรับถือเป็นประโยชน์อันใดตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง / การให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าหรือการทำให้หนี้ที่พรรคการเมืองเป็นลูกหนี้ลดลงหรือเป็นการได้เงินหรือประโยชน์อันใดที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายซึ่งโดยปกติต้องจ่ายย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อันใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตราสี่และต้องอยู่ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 45 วรรคสอง และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริจาคและการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 66 และมาตรา 72


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด / ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 66 กำหนดห้ามีให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้มาตรา 72 กำหนดให้การรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 66 ไม่ว่าจากจำนวนเท่าใดก็ตามย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายทั้งสิ้น

2. ในการตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองนับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้วพบว่าพรรคการเมืองจำนวน 3 พรรคการเมือง ที่มีงบการเงินประจำปี 2561 ปรากฏรายการกู้ยืมเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย มียอดเงินกู้ยืมจำนวน 30 ล้านบาท / พรรคประชากรไทยมียอดเงินกู้ยืมจำนวน 12 ล้านบาท และพรรคเพื่อไทยมียอดกู้เงินยืมจำนวน 13 ล้านบาท เป็นกรณีที่พรรคการเมืองกู้ยืมเงินมาตั้งแต่ปี 2555 และยังไม่มีการใช้เงินคืนซึ่งเป็นยอดที่ค้างไว้ในงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งในแต่ละปีเป็นยอดเงินกู้ยืมเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อคนต่อปี จึงไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพพ.ศ. 2560 มาตรา 62 ประกอบมาตรา 72

3. กรณีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องงบการเงินของพรรคการเมืองประจำปี 2561 ซึ่งได้ลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วจำนวน 79 พรรคการเมืองรวม 609 หน้า ซึ่งภายหลังได้ตรวจสอบพบว่ามีเอกสารบันทึกข้อความเกี่ยวกับการรายงานการรับบริจาคเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดลงประกาศไปด้วย ซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของพรรคการเมืองแต่อย่างใด จึงนำเอกสารบันทึกข้อความเกี่ยวกับการรายงานการรับบริจาคออกจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองเหลือจำนวน 608 หน้า ทั้งนี้สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4. เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองมีการสลับหน้ากัน เนื่องจากในขั้นตอนการจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์งบการเงินของพรรคการเมืองเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเอกสารจำนวนมาก จึงต้องใช้กสารเป็น 13 ชุด เพื่อสแกนเอกสารโดยในขั้นตอนการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามลำดับของชุดเอกสาร ทั้งนี้เอกสารงบการเงินของพรรคการเมืองที่มีการสลับหน้ากันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์