ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ถือศีล กินผักภูเก็ตวิถีใหม่

472 7
ถือศีล กินผักภูเก็ตวิถีใหม่

ภูเก็ต - มติที่ประชุมร่วมจังหวัดภูเก็ตกับศาลเจ้าต่างๆ เห็นชอบประกอบได้ทุกพิธีกรรมของงานประเพณีถือศีลกินผักที่เคยปฏิบัติกันมา ภายใต้มาตรการวิถีใหม่ New Normal รวมถึงพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยในหลวง

   จากการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้อง ประธานและคณะกรรมการชมรมอ๊ามภูเก็ต, ประธานและคณะกรรมการศาลเจ้า (อ๊าม) ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม               เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานประเพณีภายใต้วิถีใหม่ New Normal และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563             


อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งมีวาระสำคัญในการพิจารณา คือ การจัดพิธีกรรมของศาลเจ้าต่าง ๆว่า ยังคงดำเนินการได้เหมือนกับที่เคยปฏิบัติหรือไม่ โดยเฉพาะพิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต หรือพิธีอิ้วเก้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวลือว่า จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการ ด้วยเกรงว่าจะไม่สามารถดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดได้ เพราะจะมีผู้คนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก รวมถึงพิธีกรรมอื่นๆ เช่น พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารแก่เหล่าทหารรักษาบริเวณสถานที่จัดงานทั้ง 5 ทิศ), พิธีโก้ยห่าน (สะเดาะเคราะห์) , พิธีอัญเชิญและส่งหยกอ๋องส่องเต่ เป็นต้น

                  โดยในส่วนของตัวแทนจากศาลเจ้าต่างๆ ได้มีการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกพิธีกรรมล้วนมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมี โดยพร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด              

ทั้งนี้หลังจากที่มีการนำเสนอความคิดเห็นแล้ว นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวสรุปว่า จากที่ได้รับฟังข้อมูล และเพื่อให้เป็นไปตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา ในส่วนของพิธีกรรมต่างๆ ที่เคยถือปฏิบัติกันมานั้นก็ให้ดำเนินการได้ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละศาลเจ้า ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ของสาธารณสุข และ ศบค. และให้นำข้อสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงจัดเช่นเดิม             อย่างไรก็ทางด้านผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ฝากทุกศาลเจ้าประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ให้สวมใส่หน้ากากาผ้าหรือหน้ากากาอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ส่วนการดำเนินการอื่นๆ ก็ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละศาลเจ้า เช่น การตั้งจุดคัดกรอง, การเว้นระยะห่าง, การสแกนไทยชนะ , การดูแลความสะอาด-วัสดุ- อุปกรณ์-สถานที่ เป็นต้น


ทั้งนี้หลังจากที่มีการนำเสนอความคิดเห็นแล้ว นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวสรุปว่า จากที่ได้รับฟังข้อมูล และเพื่อให้เป็นไปตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา ในส่วนของพิธีกรรมต่างๆ ที่เคยถือปฏิบัติกันมานั้นก็ให้ดำเนินการได้ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละศาลเจ้า ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ของสาธารณสุข และ ศบค. และให้นำข้อสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงจัดเช่นเดิม

             


เรื่องโดย สาลินี ปราบ | ภาพโดย สาลินี ปราบ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend