ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

หาแนวทางแก้ปัญหาขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองพิมาย

221 0
หาแนวทางแก้ปัญหาขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองพิมาย

นครราชสีมา - พิมายถกเครียด หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางทำประชาพิจารณ์การขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองพิมาย ลดความขัดแย้งกรมศิลป์กับชาวบ้านส่อเค้ายังไม่จบง่าย

(24 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย, นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา, นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายบรรเจิด สอพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ตลอดจนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนประชาชนชาวพิมายที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีกรมศิลปากรประกาศเขตพื้นที่โบราณสถานทับที่ดินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตอำเภอพิมาย เข้าประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา


ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการขอขึ้นทะเบียนโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเพิ่มเติม ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยข้อพิพาทกรณีการขอขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เกิดขึ้นหลังจากทางกรมศิลปากรได้กำหนดเขตโบราณสถานเพิ่มเติม จากรอบตัวปราสาทหินพิมายออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่พักอาศัย บริษัทห้างร้าน และสถานที่ราชการที่อยู่โดยรอบทั้งหมด ส่งผลทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดข้อพิพาทมีการฟ้องร้องกันระหว่างชาวบ้านและกรมศิลปากร จนนำไปสู่การทำประชาพิจารณ์กันเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง

 

นายภควัต บุญการุณ ตัวแทนชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ทางราชการจะจัดทำเวทีประชาพิจารณ์การขอขึ้นทะเบียนโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยจะเชิญชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเนื่องจากชาวพิมายแสดงจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วว่า คัดค้านการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ก็ไม่มีผลทางกฎหมาย ใช้เพียงอ้างอิงสิ่งที่ชาวพิมายคัดค้านอยู่แล้ว ซึ่งคิดว่าปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวก็ยังจะคงดำเนินต่อไป ตราบใดที่กรมศิลปากรยังมีความจำนงในการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ธุรกิจรวมไปกับการขอขึ้นทะเบียนโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ไม่ขอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างทางโบราณคดีอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรเพียงเท่านั้น.

เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend