ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชู ‘จ.แพร่’ต้นแบบอาหารถิ่น สู่ครัวโลก

104 6
ชู ‘จ.แพร่’ต้นแบบอาหารถิ่น สู่ครัวโลก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่จะต่อยอดอาหารพื้นถิ่นนั้น ได้เป็นที่รู้จักและไปสู่ครัวโลก ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้กรมส่งเสริมอุสาหกรรม ได้นำร่อง จ.แพร่ หวังเป็นโมเดลต้นแบบในการผลักดันออกสู่ตลาดระดับโลก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้กรมส่งเสริมอุสาหกรรม ได้จัดโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มีเอกลักษณ์และมาตรฐาน สร้างความแตกต่างและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากลต่อไป

โครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพ ได้มีการจัดอบรมสัมนาในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ภายใต้โครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพ ร่วมด้วย นางสาวนิรามัย ศิริสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ ผศ.มานะ เอี่ยมบัว จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผศ.ดร. นฤมล นันทรักษ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณปาลิดา สุขพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรงงานผลิตอาหาร และบริษัท กอฟ ทู โกลบอล จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาร่วมกัน โดย มีผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่นำผลิตภัณฑ์ของตนเข้าร่วมในการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาต่อไป


ในโครงการนี้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5รายการคือน้ำพริกน้ำย้อยจากร้านอาหวังขนมเส้นน้ำใสจากร้านขนมเส้นดวงเนตร(เก๋ากึ๊ก)ข้าวหลามจากร้านป้าภาแกงฮังเลจากสูตรคุณพัชรีเวียงนอกและจิ้นนึ่งจากสูตรคุณศิริพรศิริรัตน์ซึ่งทั้ง5รายการได้เข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพของอาหารได้อย่างสมบูรณ์จากการอบรมในจังหวัดแพร่ครั้งนี้ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในวันที่21กันยายน2563ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพไปเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการส่งเสริมเข้าสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนโดยดำเนินการลงทุนผลิตเองหรือขอรับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์เช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโทร053 245361-2

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend