24 ก.ย. 2503 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก

เดือนกันยายน 2503 ถือเป็นการเปิดฉากของยุคเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อที่สหรัฐทำพิธีปล่อยเรือ USS Enterprise ลงน้ำในวันที่ 24 กันยายน 2503 ปัจจุบันเรือลำนี้ปลดประจำการไปแล้ว หลังรับใช้กองทัพเรือสหรัฐมานานกว่า 55 ปี

เรือ USS Enterprise (CVN-65) เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐ มันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลก และเป็นเรือลำที่ 8 ของกองทัพเรือสหรัฐที่ใช้ชื่อนี้ และก็เช่นเดียวกับเรือบรรทุุกเครื่องบินชื่อเดียวกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มันมีชื่อเล่นว่า " บิ๊ก อี " ด้วยความยาว 342 เมตร มันเป็นเรือที่ยาวที่สุดที่กองทัพเรือสหรัฐเคยสร้างมา ด้วยน้ำหนัก 94,781 ตัน มันถูกจัดอันดับให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่หนักมากที่สุดอันดับที่ 12 รองจากเรือบรรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz ทั้ง 10 ลำ และเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford เรือ Enterprise มีลูกเรือ 4,600 นาย มันเข้าประจำการเมื่อปี 2504
แต่เดิม สหรัฐมีแผนจะต่อเรือชั้น Enterprise ออกมารวม 6 ลำ แต่เพราะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย โครงการต่อเรือลำที่เหลือจึงถูกยกเลิก มันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวที่มีเตาปฏิกรณ์มากกว่า 2 เตา

24 ก.ย. 2503 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก

24 ก.ย. 2503 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก

24 ก.ย. 2503 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก

ในช่วงปลาย ตอนที่มันไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว มันเป็นเรือประจำการที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในกองทัพเรือสหรัฐรองจาก USS Constitution ที่เป็นเรือใบ ตัวเรือทำด้วยไม้ และเรือ USS Pueblo มันถูกเลิกใช้งานวันที่1 ธันวาคม 2555 และปลดประจำการอย่างเป็นทางการวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากรับราชการมานานกว่า 55 ปี
ปัจจุบัน ชื่อของมัน ถูกนำไปให้กับเรือ USS Enterprise (CVN-80) ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Gerald R. Ford

24 ก.ย. 2503 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก

24 ก.ย. 2503 เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก