ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายกฯย้ำขรก.ทุกระดับมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนชาติ

123 18
นายกฯย้ำขรก.ทุกระดับมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนชาติ

"นายกรัฐมนตรี" กำชับหัวหน้าส่วนราชการฯ เร่งผลักดันเป้าหมายการทำงานทั้งระดับกระทรวงและระดับประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ย้ำข้าราชการทุกระดับมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารชาติ

(23 กันยายน 2563) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ ที่มีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกฯ ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ย้ำหลักการทำงานของรัฐบาล โดยกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เน้นบูรณการงานทุกกระทรวง ควบคู่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่หัวหน้าส่วนราชการฯ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ แต่สิ่งสำคัญ คือ การบูรณาการประสานงานร่วมกัน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระบบราชการ

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ซึ่งรัฐบาลดำเนินโครงการต่างๆ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาให้ถูกต้อง สอดคล้องกับงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดการทำงานให้รวดเร็ว ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจราชการทุกครั้ง ก็มีโอกาสพบปะประชาชน และรับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการบริหาราชการเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน ซึ่งข้าราชการทุกระดับตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะมีบทบาทสำคัญไนการขับเคลื่อนการบริหารราชการ


นอกจากนี้ นายกฯยังได้ย้ำถึงความสำคัญ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมคนไทยทุกระดับเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนายกฯกล่าวว่า สังคมไทย มีทั้งกลุ่มคนออนไลน์ และกลุ่มคนออฟไลน์ รวมทั้งกลุ่มคนที่อยู่ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ จึงเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่ากิจการ สร้างมูลค่าประเทศให้สูงขึ้น

สำหรับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาให้เป็น "คลังสมอง" ต่อไป

โอกาสนี้ เลขาธิการนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักนายกฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายและข้อสั่งการนายกฯ ตามแนวทางการทำงาน "รวมไทย สร้างชาติ" และ "New Normal" ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายกฯยังได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ บริเวณโถงตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยปีนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 14 คน อาทิ นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นต้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์