"นันทิวัฒน์ สามารถ" จวกแกนนำม็อบเหิมเกริมที่ถวายฎีกาขอให้นายกฯลาออก ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่ควรไปเรียกร้องกับรัฐสภา รวมถึงขอเรียกร้องไม่ยืนเคารพเพลชาติ-เพลงสรรเสริญฯ ถาม "ไม่ภูมิใจในชาติกันแล้วหรือ"

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงแกนนำผู้ชมนุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้...
เหิมเกริม
เมื่อ 20 กันยายน ม๊อบปลดแอกได้ทำสิ่งที่คิดว่าเซอร์ไพรส์สุดๆ ส่งมอบหนังสือถวายฏีกาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่าน ผบช.น. และได้อ่านรายละเอียดในหนังสือฏีกา
สาระสำคัญของฏีกาที่คุณรุ้งได้อ่านต่อหน้าผบช.น. และสื่อนำมาถ่ายทอดออกอากาศ คือ ให้พระมหากษัตริย์ปฏิรูปโดยยึด 10 ข้อเรียกร้องเมื่อ 10 สิงหาคม จะไม่ขอเผยแพร่ซ้ำ
ส่วนข้อฏีกาที่ให้นายกฯลาออก และให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ ม๊อบต้องไปพูดกับนายกฯ เรียกร้องกับรัฐสภา
พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง พระมหากษัตริย์ทรงสั่งใครไม่ได้ รัฐบาลและรัฐสภาต้องกราบบังคมทูลเรื่องต่างๆ เพื่อขอให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย จึงจะประกาศใช้เป็นกฏหมายได้ และทุกครั้งต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งจะเป็นเจ้าของหนังสือที่กราบบังคมทูลนั่นคือผู้รับผิดชอบตัวจริง
หากเป็นร่างกฏหมายที่ผ่านสภา และพระองค์ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน 90 วัน รัฐสภาสามารถถวายคืนให้ทรงลงพระปรมาภิไธย หากไม่ทรงเห็นด้วยภายใน 30 วันให้ประกาศใช้เป็นกฏหมายได้เลย แปลว่า พระมหากษัตริย์มิได้ทรงมีอำนาจอะไรเหนืิอรัฐสภาของประชาชนเลยแม้แต่น้อย

นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องไม่ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติให้ประท้วงด้วยการชูสามนิ้ว หากไม่กลัวผิดกฏหมาย ทำแล้วสบายใจ แต่อยากถามดังๆว่า ตกลงคนมาม็อบนี้ไม่ใช่คนไทยไม่มีความภูมิใจในชาติ เป็นลูกหลานต่างด้าวหรือไง ถึงไม่เคารพเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี
ฟังคำฏีกาแล้วตกใจ ทำไมถึงได้เหิมเกริม สิ้นคิดขนาดนี้ นี่หรือปัญญาชน กับพ่อกับแม่ของเราเอง ยังไม่กล้าพูดขนาดนี้ แต่นี่มันหนังสือฏีกาถึงองค์พระประมุข สถาบันสูงสุดของประเทศ ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ฝากความหวังไว้กับรุ่นใหม่กลุ่มนี้ยากจริงๆ