ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"กรีนไทยแลนด์" หนุนทำเกษตรเมืองในพื้นที่จำกัด

217 3
กรีนไทยแลนด์ หนุนทำเกษตรเมืองในพื้นที่จำกัด

"อลงกรณ์ พลบุตร" ร่วมเปิดโครงการผักปลอดสารพิษ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อน "โครงการกรีนไทยแลนด์" สนับสนุนการทำเกษตรเมืองในพื้นที่จำกัด

(21 กันยายน 2563) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมปลูกผักด้วยระบบปิดใช้แสงไฟในอาคารและโรงงานพืชของบริษัท ซีวิด มีเดีย จำกัด หลังเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ผลิตไฟแอลอีดี ปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภาคการเกษตรโดยมี นายชิงชัย คนธรรพ์สกุล ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด เข้าร่วม

โดยนายอลงกรณ์ กล่าวว่า โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบตัวอย่างแนวทางส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ plant factory ที่ใช้แสงสังเคราะห์แอลอีดีเทคโนโลยี สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำลังขับเคลื่อนโครงการกรีนไทยแลนด์ สนับสนุนทำเกษตรเมืองในพื้นที่ที่จำกัด ทั้งตามเมืองใหญ่ อาทิ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หรือจังหวัดที่มีประชาชนหนาแน่น ซึ่งจะสามารถยกระดับจากเกษตรแบบชุมชนเมือง ไปถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศและสามารถส่งออกได้ ซึ่งบริษัทนี้ผลิตพืชได้ถึง 2000 กิโลกรัมต่อเดือน และยังผลผลิตที่ปลอดภัยต้นทุนต่ำใช้ทรัพยากรที่น้อย

ทั้งนี้โรงงานที่ใช้แสงในการควบคุมการผลิตภาคการเกษตรทดแทนแสงจากธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก เพราะปัจจุบันเริ่มมีกระแสเทรนรักสุขภาพ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะใช้โรงงานแห่งนี้เป็นต้นแบบและสถานการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจในอาชีพสตาร์ทอัพเข้าศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องซื้อเองทุกอย่าง


ขณะที่ นายชิงชัย กล่าวว่า เหตุผลที่สนใจในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจระบบไฟฟ้าไฟแอลอีดีมาใช้ในภาคเกษตรเนื่องจากทางบริษัทมีความพร้อมสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจในภาคการเกษตรได้ รวมถึงมองเห็นโอกาสอีกหลายช่องทางในภาคการเกษตรในประเทศไทย ที่ปัจจุบันยังไม่ค่อยได้รับความนิยม

นอกจากนี้ยังมี Lab ทดลอง เพื่อจะได้ทราบถึง จริต ของพืชผัก แต่ละชนิดว่าเหมาะกับ แสงแบบไหน สารอาหารแบบไหน ต้องควบคุม สภาวะ ต่าง ๆ อย่างไรให้เหมาะสมที่สุด และการลงทุนปลูกพืชในระบบนี้สามารถคืนทุนได้ภายในสองปี แม้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ทางบริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจด้านการขายทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ส่งไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำซึ่งผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ

ปัจจุบันมีโรงงานพืชระบบนี้รวมทั้งหมด 3 แห่งโดยโรงงานต้นแบบอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และรองรับการขายระบบ LED FARM ให้แก่ผู้ที่สนใจ และขายผลผลิตที่ได้จากโรงงานพืช ไปสู่ ผู้บริโภค เพื่อเป็น ตัวอย่างในการทำการตลาด อย่างครบวงจร ตั้งเป้าหมายขยาย Shop ให้ครบ 30 Shop ในเวลา 3 ปี สามารถนำผักสดวางจำหน่ายใน Modren Trade ให้ครอบคุม พื้นที่ กรุงเทพฯ ทั้งหมดสำหรับ บริษัท ซีวิค ก่อตั้งเมื่อปี 1991 จนถึงปัจจุบัน 29 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท เป็นบริษัท ฯ อยู่ในธุรกิจ อุตสาหกรรมภาค Electronic มีรูปแบบธุรกิจด้านไฟ ป้ายไฟ LED ตั้งแต่ หลอดไฟในบ้าน ไปจนถึงโคมไฟถนน จึงกระทั่งปรับเปลี่ยนธุรกิจนำไปสู่ ภาคการเกษตร หลังภาคเกษตรเริ่มมีมูลค่าสูงและกระแสเทรนเรื่องสุขภาพ การดูแลตัวเองที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend