งหวัดศรีสะเกษ ประชุมประเมินผลความเสีย ภายหลังจากพายุโซนร้อน โนอึล พัดผ่าน แม้ไม่แรงอย่างที่คาด แต่ก็ทิ้งซากความเสียหายในหลายพื้นที่ ผู้ว่าฯ สั่งสำรวจ ให้ความช่วยเหลือทันที พร้อมยังต้องติดตามผลกระทบต่อเนื่อง

วันที่19กันยายน2563ที่ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลความเสียหายจากพายุโซร้อน โนอึล ที่พัดผ่านจังหวัดศรีสะเกษ จากความร่วมมือในหลายภาคส่วน ในการพร้อมรับมือ ทำให้ลดผลกระทบในผลกระทบความเสียหายไปได้เป็นอย่างมาก ประกอบกับพายุดังกล่าว ไม่ได้รุนแรงมากดั่งที่คาดไว้ และมาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักกระจายใน22อำเภอ น้ำท่วมขังตามถนนเส้นหลัก ระบายไม่ทัน ต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำเร่งระบาย แต่ชั่วข้ามคืนปริมาณน้ำก็ลดลงเป็นปกติ

      


ผู้ว่าฯศรีสะเกษสั่ง ช่วยชาวบ้านหลังโนอึลถล่ม


ผู้ว่าฯศรีสะเกษสั่ง ช่วยชาวบ้านหลังโนอึลถล่ม

  นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้า ปภ.จ.ศรีสะเกษ รายงานว่า จังหวัดศรีสะเกษ เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังเส้นทาง ต้นไม้ และเสาไฟหักโคล่นล้มกีดขวางเส้นทาง รวม10อำเภอ19จุด  พื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังและต้นไม้/เสาไฟฟ้าหักล้ม7ชุมชน ถนน12สาย (ถนน อปท.6แห่ง ถนน ทล.6แห่ง) ในพื้นที่ อำเภอ ได้แก่(1)อ.เมืองฯ(ทม.ศก.)2)อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ3)อ.กันทรลักษ์4)อ.ไพรบึง5)อ.ราษีไศล6)อ.กันทรารมย์7)อ.เบญจลักษ์8)อ.ปรางค์กู่9)อ.อุทุมพรพิสัย และ10)อ.ศรีรัตนะ ซึ่งทุกแห่งไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย และไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด ด้านการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของ อปท. และ ทห.(ป.พัน6)เข้าช่วยเหลือติดตั้งเครื่องสูบน้ำของ อปท.7เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังและวางแนวกระสอบทราย1,500ถุง ป้องกันในเขตชุมชน4แห่ง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และ อปท. ภ.จว.ศก. แขวงฯศก.ที่1และ2แขวงฯ ทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่เจ้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟ ในเส้นทางที่กระทบ สามารถสัญจรไปมาได้ทุกเส้นทาง

ผู้ว่าฯศรีสะเกษสั่ง ช่วยชาวบ้านหลังโนอึลถล่มผู้ว่าฯศรีสะเกษสั่ง ช่วยชาวบ้านหลังโนอึลถล่ม