พญามังกรรังแกมังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก เมื่อพญามังกรจีน กำลังขยายอำนาจและรุกล้ำเข้าไปในดินแดนทั้งภาคกลางและภาคตะวันตก มีเพียงพันธมิตรเดียวอย่างอินเดียเท่านั้น ที่เป็นความหวัง

พญามังกรรังแกมังกรสายฟ้า

สื่ออินเดีย "ฮินดูสถาน ไทม์ส" (Hindustan Times) รายงานว่า หลังจากเปิดศึกกับอินเดียที่ลาดักห์ กับจุดชนวนความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แล้ว กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน หรือ PLA (Peoples Liberation Army) มีแผนที่จะเปิดศึกใหม่กับภูฏาน ส่งผลให้ประเทศขนาดเล็กแห่งนี้ ต้องเตรียมพร้อมทางทหารในระดับฉุกเฉินสูงสุดเพื่อรับภัยคุกคาม

พญามังกรรังแกมังกรสายฟ้า


PLA กำลังเสริมกำลังในบริเวณพื้นที่ทางตะวันตกและภาคกลางของภูฏาน เพื่อหวังกำหนดเขตแนวพรมแดน ตามอำเภอใจของฝ่ายจีน ก่อนการเจรจาครั้งที่ 25 ที่กำลังจะเริ่มขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐบาลภูฏานได้ส่งหนังสือเรียกร้องไปยัง PLA ให้ยุติโครงการก่อสร้างถนนในเขตด็อกลัม (Doklam) ที่อยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อระหว่างภูฏาน อินเดียและจีน ในรัฐสิกขิม (Sikkim) ซึ่งเขตด็อกลัม ได้ชื่อว่า เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างภูฏานกับจีน และสองประเทศก็มีข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะรักษาสันติภาพและความสงบเอาไว้ จนกว่าจะตกลงกันได้

รายงานยังอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ด้วยว่า จีนมีแนวโน้มจะใช้การรุกล้ำของ PLA ในพื้นที่ภาคกลางของภูฏาน มาเป็นข้อต่อรองกับพื้นที่ที่ถูกบุกรุกไปแล้ว และย้ำการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน 318 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ทางตะวันตกและอีก 495 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ภาคกลางด้วย

ภูฏาน ราชอาณาจักรเล็กๆ บนเทือกเขาหิมาลัยแห่งนี้ ถูกดึงเข้ามาพัวพันกับปัญหาพิพาทเรื้อรังเรื่องเขตแดนรัฐสิกขิมกับทิเบต ระหว่างจีนและอินเดีย เพราะภูฏานได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความมั่นคงแห่งชาติของอินเดีย เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสิลิกูริ (Siliguri) ที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์และมีฉายาว่า "ประตูเข้าสู่ตะวันนออกเฉียงเหนือของอินเดีย" ถ้าผ่านภูฏานไปได้ ก็เท่าทะลายแนวป้องกันของอินเดีย

พญามังกรรังแกมังกรสายฟ้า

แม้อินเดียจะช่วยภูฏานต้าน PLA ในช่วงการเผชิญหน้าที่ด็อกลัม เมื่อปี 2560 แต่กองทัพจีน ก็ไม่เคยหยุดทดสอบความแกร่งของสองพันธมิตรแห่งเทือกเขาหิมาลัย และยังเดินหน้านโยบายก่อสร้างถนน สร้างและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างทางทหารในดินแดนที่รุกเข้าไปในภูฏานด้วย

นักการทูตในกรุงธิมพูและกรุงนิว เดลี เปิดเผยว่า นับตั้งแต่การเผชิญหน้าที่ด็อกลัม เมื่อปี 2560 ก็พบว่า PLA ได้รุกล้ำเข้าไปใน 5 พื้นที่ทางตะวันตกของภูฏาน และอ้างแนวพรมแดนที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อขยายอาณาเขตเข้าไปในภูฏานอีก 40 กิโลเมตร โดยลึกเข้าไปถึง "ชัมบี แวลลีย์" และใช้ยุทธศาสตร์การยึดครองแบบเดิม คือ สร้างถนน สร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรับปรุงโครงสร้างทางทหาร ทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับการเคลื่อนกำลังพลของทหาร และเส้นทางส่งกำลังบำรุง

พญามังกรรังแกมังกรสายฟ้า