ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กองกำลังนเรศวรคุมเข้มชายแดนตาก-แม่ฮ่องสอนกันต่างด้าว

365 9
กองกำลังนเรศวรคุมเข้มชายแดนตาก-แม่ฮ่องสอนกันต่างด้าว

ป้องกันโควิดระบาดซ้ำ "กองกำลังนเรศวร" คุมเข้มชายแดนตากเเละแม่ฮ่องสอน ระดมติดลวดหนาม-วงจรปิด-บินโดรน-ซุ่มสกัดต่างด้าว. .

(13 กันยายน 2563) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้แรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามลักลอบเข้ามาในไทยตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติตามแนวชายแดน โดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัว (State Quarantine) จนเกิดความกับวลว่าจะมีการระบาดซ้ำอีก ทำให้ฝ่ายความมั่นคงต้องวางมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนภาคเหนือทุกจุด

โดยพล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคําแหง ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร เพิ่มความเข้มงวด กำชับทุกพื้นที่อย่างจริงจัง โดยที่จ.ตาก (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4) และจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17) ได้ใช้ทรัพยากรทั้งเครื่องมือและกำลังพล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณช่องทางท่าข้าม การวางเครื่องกีดขวางลวดหนามหีบเพลง การใช้โดรนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน การลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งทางพื้นดินและทางน้ำ การซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่ การตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้โดรนติดอินฟราเรดบินตรวจจับในช่วงเวลากลางคืนด้วย


ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร กล่าวด้วยว่า กองกำลังนเรศวร จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จ.ตาก และ แม่ฮ่องสอน เพิ่มมาตรการเข้มข้น ในการสกัดกั้น 5 ข้อ เพื่อแก้ไขปัญหา คือ 

1.ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.ทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนามบริเวณช่องทาง และท่าข้ามน้ำตามธรรมชาติ

3.เพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดนและทางภูเขา

4.ประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

5.ประสานไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงาน

ทั้งนี้ เชื่อว่ามาตรการที่ออกมาจะแก้ไขการลักลอบข้ามพรมแดนได้ดีมากยิ่งขึ้น และเมื่อจับกุมแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทางต่างๆ โดยความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในการคัดกรองแล้ว ก็จะผลักดันกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์