ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"พีระพันธุ์"สรุปรายงานกมธ.แก้รัฐธรรมนูญหนุนมีสสร.มายกร่างใหม่

195 3
พีระพันธุ์สรุปรายงานกมธ.แก้รัฐธรรมนูญหนุนมีสสร.มายกร่างใหม่

"พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค" สรุปรายงานกรรมาธิการศึกษาแก้รัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนฯ พร้อมชงตั้งสสร.มาจากประชาชนทำหน้าที่ยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ แนะกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งกาบัตร 2 ใบ รวมถึงโล๊ะหมวดปฏิรูปประเทศทิ้ง แต่ยังมีความเห็นต่างคงหรือตัดอำนาจส.ว.

(10 กันยายน 2563) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สภาผู้แทนราษฎร นำเสนอรายงานของกมธ. ในการแก้รัฐธรรมนูญ หลังศึกษาหาข้อมูล ประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม และรวบรวมความเห็นอย่างรอบด้านเสร็จสิ้น โดยไม่มีความคิดใดถูกหรือผิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล และยึดผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นหลัก จึงเสนอให้การแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้สามารถแก้ไขส่วนอื่นๆ ที่เป็นปัญหาได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายมาตราแล้ว พบว่าทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน กระบวนการยุติธรรม ที่ควรมีระบบถ่วงดุล หน้าที่ของรัฐ ที่ประชาชนควรมีอำนาจกำกับ การใช้อำนาจรัฐได้ ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญในอดีตแล้ว มีเนื้อหาสาระดีกว่า จึงควรนำรายละเอียดรัฐธรรมนูญในอดีต มาปรับใช้เพิ่มเติมในปัจจุบัน โดยกมธ.เสนอให้มีการยกร่างขึ้นมาใหม่ โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากประชาชน และจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ส่วนสถานะองค์กรต่างๆ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญนั้น ควรมีการแก้ไขให้ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อมุมมองหลากหลาย และปรับปรุงกรอบการทำยุทธศาสตร์ชาติให้เร็วขึ้น และอาจต้องปรับแผนทุกๆ 1-2 ปี สำหรับบทบัญญัติการขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น ควรบัญญัติห้ามตุลาการ และสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดอบรมหลักสูตรใดๆ เพื่อไม่ให้มีการสร้างสายสัมพันธ์กับตุลาการศาล และรัฐสภาสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้บางกรณี รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการรัฐสภา เพราะยึดโยงกับประชาชน


นายพีระพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ผลสรุปการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมือง โดยในระบบการเลือกตั้ง ควรกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้ง แบบบัตร 2 ใบ แบ่งเป็นระบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมยกเลิกระบบการคำนวณ ส.ส.ระบบปัจจุบัน รวมถึงยกเลิกขั้นตอนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ส่วนบทบัญญัติว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาล นั้น กมธ.ยังมีความเห็น 2 ชุด ได้แก่ ยกเลิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน และกลับไปใช้วิธีการคัดเลือกแบบทางอ้อม และวุฒิสภาอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ แต่ปรับลดอำนาจการโหวตเลือกนายกฯ รวมถึงการติดตามการปฏิรูปประเทศออก และยกเลิกนำหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศในรัฐธรรมนูญออก และนำไปบัญญัติเป็นกฎหมายรองแทน เพราะกระบวนการปัจจุบันล่าช้า และไม่มีความคืบหน้าใดๆ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์