ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.ทุ่มงบสร้างกำลังใจเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติด

137 4
ครม.ทุ่มงบสร้างกำลังใจเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติด

"คณะรัฐมนตรี" มีมติอนุมัติงบประมาณ 70 ล้านบาท อัดฉีดเงินให้กับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด จำแนก 3 กลุ่ม พร้อมเห็นชอบเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

(9 กันยายน 2563) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ 2563 จำนวนไม่เกิน 10,700 อัตรา เฉลี่ยคนละ 6,570 บาท รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท โดยใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการต้นสังกัดก่อน

ทั้งนี้ หากไม่พอให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยแยกเป็น ดังนี้ กลุ่มแรก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาคจำนวน 8,025 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 75 กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหน่วยงานส่วนกลางจำนวน 1,605 อัตรา ร้อยละ 15 และกลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นผู้พิจารณาทั้งจากส่วนกลาง ภูมิภาค สำนักงานป.ป.ส.และกรณีทุพพลภาพ 1,070 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ค่าธรรมเนียมแพทย์หรือค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการรักษาในคลินิกพิเศษ หรือคลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลของทางราชการ โดยมีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 300 บาท รวมแล้วไม่เกินปีงบประมาณละ 3,600 บาท ส่วนที่ 2 คือ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลในครอบครัว กรณีเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของเอกชนหรือคลินิกเวชกรรม มีสิทธิ์เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกินปีละ 3,600 บาทต่อครอบครัว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์