ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โพลแนะลดวาระรัฐบาลเหลือ 2 ปีแก้วิกฤติการเมือง

470 6
โพลแนะลดวาระรัฐบาลเหลือ 2 ปีแก้วิกฤติการเมือง

ท่ามกลางวาทกรรมการเมืองร้อน ว่าด้วย "เผด็จการ กับ ประชาธิปไตย" สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้นำสเนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง "ปลุกคนไทยร่วมต้านเผด็จการ" ซึ่งสะท้อนแง่ความคิดและมุมมองของคนไทย ที่มีต่อวาทกรรม "เผด็จการ" รวมทั้งวิธีสกัดการยึดอำนาจ ทำรัฐประหาร ให้ลดอายุรัฐบาลเหลือแค่วาระละ 2 ปี

การสำรวจภาคสนามของซูเปอร์โพล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1,136 ตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-4 ก.ย. ที่ผ่านมาประเด็นแรก คือ เหตุปัจจัยที่จะช่วยไม่ให้เกิด "เผด็จการ ยึดอำนาจ" พบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักมากที่สุด ร้อยละ 88.5 คือความรักความสามัคคีของคนในชาติจะช่วยไม่ให้เกิด "เผด็จการ ยึดอำนาจ" ได้ รองลงมาร้อยละ 88.3 ระบุ คนไทยทุกคนมีหัวใจประชาธิปไตย ไม่ก่อประเด็นขัดแย้งรุนแรงบานปลาย

ทั้งนี้ ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 86.1 ระบุว่า คนไทยทุกคนร่วมกันปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ จะช่วยไม่ให้เกิด "เผด็จการ ยึดอำนาจ" และร้อยละ 83.0 ระบุว่า ต้องไม่เผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรง หรือปะทะกันระหว่างกลุ่มหนุน กลุ่มต้าน จะช่วยป้องกันการยึดอำนาจได้ ขณะที่ร้อยละ 82.8 ให้น้ำหนักไปที่สื่อมวลชนช่วยกันสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง และร้อยละ 82.3 เรียกร้องให้ม็อบทำตามกฎหมายการชุมนุมทุกประการ ส่วนร้อยละ 82.2 ทุกฝ่ายต้องหยุดปลุกระดม ปลุกปั่น มั่วสุม หยุดความรุนแรงการเมืองทุกรูปแบบ

นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.0 เห็นด้วยกับการทำตามกฎหมาย ใครผิดว่าไปตามผิด ดำเนินการทุกคดี เพราะจะสามารถหยุดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ขณะที่ร้อยละ 70.1 เห็นควรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้รัฐบาลอยู่ในวาระได้ไม่เกิน 2 ปี แล้วเลือกตั้งใหม่ เพราะจะช่วยลดโอกาสเกิด "เผด็จการ ยึดอำนาจ" ใช้การเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ รัฐบาลต้องเร่งทำงานหนักสร้างผลงาน ถ้าทำดีก็ได้กลับเป็นรัฐบาลอีก ถ้าไม่ดีและอยู่นานไป จะเป็นเหตุให้เกิดการคอร์รัปชั่น เกิดความขัดแย้งคนในชาติ แต่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.9 ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เพราะหากอายุรัฐบาลสั้นไป จะทำให้ไม่เห็นผลงาน และสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง


โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า การร่วมต่อต้านเผด็จการได้สำเร็จ ขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัย มากกว่าการปลุกเร้าให้ประชาชนมีหัวใจประชาธิปไตยอย่างเดียว เพราะถ้าคนในชาติมีความรักความสามัคคีกัน ร่วมกันปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ ม็อบทุกม็อบทำตามกฎหมายชุนนุม ทุกฝ่ายหยุดความรุนแรงทุกรูปแบบ เลิกเรียกกลุ่มต่างๆ ว่า ชังชาติ สลิ่ม อย่าให้ต่างชาติแทรกแซงไทย และแก้รัฐธรรมนูญให้รัฐบาลอยู่ในวาระสั้นลง ก็จะสามารถปิดประตูเผด็จการยึดอำนาจให้ "จบที่รุ่นเราได้"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์