ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ส่งเสริมศักยภาพเพื่อเด็กพิการ

140 5
ส่งเสริมศักยภาพเพื่อเด็กพิการ

"ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ห่วงใยเด็กพิการ มอบ "ปลัดกลาโหม" ทำพิธลงเสาเอก "โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์" เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ เป็นกำลังสำคัญของสังคม-ประเทศชาติ สู่อนาคต

(5 กันยายน 2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัญมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก อาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ "โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์" ที่ Art for All Village ถ.ประชาร่วมใจ 31 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

โดย พล.อ.ณัฐ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมมีความสำคัญ ที่สามารถรวบรวมบุคคลทั้งผู้ไม่พิการ และผู้พิการทุกประเภท มาร่วมกิจกรรมเดียวกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน และที่สำคัญ คือ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมั่นคงถึง 24 ปี

"จึงเชื่อมั่นว่า คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ เด็กพิการก็มีความสามารถเรียนรู้ได้ ปรับตัวได้เช่นกัน กิจกรรมศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จึงเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้เยาวชนได้แสดงออก ช่วยให้ได้มีโอกาส มีคนเข้าใจและร่วมมือ ช่วยกันสนับสนุน การที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคนพิการ ทำให้เห็นว่าคนพิการไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถและไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือสังคม"พล.อ.ณัฐ กล่าว


อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนักเรียน นักศึกษาพิการที่เรียนจบระดับปริญญามากขึ้น มีการฝึกอาชีพคนพิการ มีกฎหมายให้หน่วยงานรับคนพิการเข้าทำงาน และมีงาน friendly Design ที่มีการออกแบบ ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการมากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมไทย มีการสนับสนุนคนพิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้เด็กพิการสามารถเป็นกำลังสำคัญที่มีค่ายิ่ง ต่อสังคมและประเทศชาติ ในอนาคตได้ต่อไป

พล.อ.ณัฐ ยังได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนโครงการเพื่อประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้ อย่างน่าภาคภูมิใจ พร้อมขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ได้ร่วมกันให้การสนับสนุน และยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์