ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประวิตร ลงพื้นที่บางกะปิ เร่งฟื้นฟูคลองแสนแสบน้ำใส ไร้ขยะ

327 2
ประวิตร ลงพื้นที่บางกะปิ เร่งฟื้นฟูคลองแสนแสบน้ำใส ไร้ขยะ

"ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ลงพื้นที่บางกะปิ เร่งฟื้นฟูคลองแสนแสบ "น้ำใส-ไร้ขยะ" เน้นบูรณาการ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบให้ประชาชน-ชุมชนริมคลอง-จิตอาสา มีส่วนร่วม สร้างคุณภาพชีวิตยั่งยืน

(2 กันยายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สํานักงานเขตบางกะปิ 

ประกอบด้วย แนวทางการฟื้นฟูคลองแสนแสบ โดยสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร แนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยกรมชลประทาน การลดความสกปรกของคลองแสนแสบ โดยกรมควบคุมมลพิษ การจัดคุณภาพน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ โดยกรมเจ้าท่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พล.อ.ประวิตร กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมุ่งหวังให้คลองแสนแสบได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเข้มข้นและจริงจัง ประชาชนมีความปลอดภัยทางน้ำ 

ขณะเดียวกัน ยังสามารถรองรับการระบายน้ำในพื้นที่โดยรอบในฤดูฝน และเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกอีกด้วย และเพื่อให้การพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบแล้วสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยระยะเร่งด่วนมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ รวมถึงการขุดลอกตะกอนและดูดเลนในคลองที่มีความตื้นเขิน การจัดการปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลองอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริหารจัดการน้ำในคลอง การเปิด-ปิดบานประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบ และคลองเชื่อมต่อต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาฟื้นฟูเรื่องของการจัดการน้ำคุณภาพน้ำในคลองให้มีความใสสะอาด ไร้กลิ่นเหม็น โดยเร่งการทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเพื่อฟื้นฟูคลองร่วมกันแล้ว 


พล.อ.ประวิตร กล่าวด้วยว่า และที่สำคัญได้เน้นย้ำ คือ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง ซึ่งได้มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อให้เป็นเป้าหมายตามแผนแม่บทน้ำฯ 20 ปีด้วย

สำหรับคลองแสนแสบเป็นคลองขุดขึ้นเมื่อปี 2380 เพื่อการขนส่งเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน ความยาวคลองทั้งสิ้น 72 กิโลเมตร แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยาว 45.5 กิโลเมตร และกรมชลประทาน ยาว 26.5 กิโลเมตร เมื่อปี 2560 คลองแสนแสบ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ วัตถุประสงค์เพื่อการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย กลยุทธที่ 2 การป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง 

โดยการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบตามแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผน คือ แผนการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก โดยการปรับปรุงคลองแสนแสบ (คลองบางขนาก) ในจ.ฉะเชิงเทรา จากความสามารถในการระบายน้ำเดิม 25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพิ่มเป็น 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะเดียวกัน ยังมีแผนการฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบซึ่งคล้องสอดคล้องแผนแม่บทด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์