ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วิปรัฐบาลได้ฤกษ์ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญ

311 6
วิปรัฐบาลได้ฤกษ์ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญ

วิปรัฐบาลพร้อมพรรคร่วมตบเท้าเข้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรมนูญต่อ "ชวน หลีกภัย" พร้อมกำหนดสเป๊กสสร. 200 คน โดยในส่วนนักศึกษาให้กกต.ทำการเลือกเข้ามา และเปิดโอกาสผู้เคยสมัครส.ส.ร่วม ย้ำร่างไม่ผ่านสภาร่างรธน.ห้ามกลับมาอีกรอบ

(1 กันยายน 2563) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล พร้อมด้วยพรรคร่วมรัฐบาล ไดเข้ายื่นญัตติ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยการเสนอแก้ไขมาตรา 256 ของวิปรัฐบาล ในวาระแรกขั้นรับหลักการ จะต้องขานมติแบบเปิดเผย และต้องมีคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกทั้ง 2 สภาฯ และในวาระที่ 2 ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ และหากเห็นร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอแก้ไขโดยประชาชน จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าชื่อกัน แสดงความคิดเห็นด้วย และเมื่อพิจารณาวาระที่ 2 แล้วเสร็จให้รอไว้ 15 วัน ก่อนลงมติวาระที่ 3 ซึ่งการลงมติในวาระที่ 3 จะต้องขานมติแบบเปิดเผย และจะต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวนที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ขณะที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า วิปรัฐบาลได้เสนอให้เพิ่มในหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยกำหนดให้มี สสร. จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามสัดส่วนจังหวัด 150 คน และมาจากการเลือกทางอ้อม 50 คน

ทั้งนี้ แบ่งเป็น สสร. ที่รัฐสภาคัดเลือก 20 คน ที่ประชุมอธิการบดีฯ เลือก 10 คน จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน และด้านรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ และอีก 10 คนจากผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการเลือกนิสิตนักศึกษา จำนวน 10 คน

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็น สสร.นั้น จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้สมัคร ส.ส. ยกเว้น สามารถถือครองหุ้นสื่อมวลชนได้ พ้นโทษจำคุกไม่ถึง 10 ปี หรือพ้นตำแหน่ง ส.ว.มาไม่ถึง 2 ปี ก็สามารถเข้ารับการเลือกตั้งได้ และไม่ห้ามผู้สมัคร ที่เคยลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. มาสมัครเป็น สสร.ได้ ซึ่งการเลือกตั้ง สสร. โดย กกต.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน หลังรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมีผลใช้บังคับ


ส่วนขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญของ สสร. จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม สสร. นัดแรก โดยการสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร ไม่ผูกพันกับสถานะ สสร. ซึ่งการแก้ไขในหมวด 1 และ 2 ของรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถกระทำได้ มิเช่นนั้น ร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างจะเป็นอันตกไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อ สสร. เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ให้ส่งรัฐสภาพิจารณาขานมติให้ความเห็นชอบโดยเปิดเผย ซึ่งจะต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้ง 2 สภา เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานรัฐสภานำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากรัฐสภา ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญ ไปยัง กกต. เพื่อจัดประชามติขอความเห็นจากประชาชน ภายใน 45-60 วัน

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า หากประชาชนให้ความเห็นชอบ ให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากไม่เห็นชอบ ให้ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อม สสร.นั้น เป็นอันตกไป โดยครม. หรือ ส.ส. ส.ว. หรือ ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 สามารถเสนอญัตติต่อรัฐสภา เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ ซึ่งผู้ที่เคยเป็น สสร. แล้ว จะเป็น สสร.อีกไม่ได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์