ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.อนุมัติงบสำนักปลัดกลาโหม 883 ล้านทำState Quarantine

262 5
ครม.อนุมัติงบสำนักปลัดกลาโหม 883 ล้านทำState Quarantine

"คณะรัฐมนตรี" อนุมัติงบกลาง 883 ล้านบาทให้กระทรวงกลาโหมเป็นค่าใช้จ่ายทำพื้นที่กักกันโรคโควิด-19 ระยะที่ 3 ขณะที่ก.ต่างประเทศ เผยจำนวนคนไทยขอกลับหลังมีมาตรการผ่านคลายตั้งแต่ 1 ก.ค.- 31 ส.ค. รวม 22,470 คน

(2 กันยายน 2563) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1ก.ย. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 883 ล้านบาท ให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชนสําหรับแก้ปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกำหนดให้คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทันที เป็นเวลา 14 วัน

สำหรับการดําเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.-30 มิ.ย. 2563 ได้จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ โดยใช้สถานที่ราชการ จํานวน 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน จํานวน 31 แห่ง รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัว ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ จํานวน 27,977 คน โดยที่ผ่านมาในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้รับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระยะที่ 1 จํานวน 4,200 คน วงเงิน 95 ล้านบาท บาท และระยะที่ 2 จํานวน 4,200 คน วงเงิน 97 ล้านบาท รวมจํานวนทั้งสิ้น 8,400 คน วงเงินรวม 192 ล้านบาท ยังเหลือที่ยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอีกจำนวน 19,577 คน


ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประมาณการจํานวนคนไทยในต่างประเทศ ที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 31 ส.ค.2563 ที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ได้สํารวจล่าสุดมีจํานวน 22,470 คน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมาตรการการผ่อนคลายการควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ จัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ส่วนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวน 42,047 คน วงเงิน 902 ล้านบาท ทั้งนี้ นายกฯมีบัญชาเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 883 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐจำนวน 41,514 คน

โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกเป็นดังนี้ คือ ค่าตอบแทนบุคลากร 32 ล้านบาท ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ 91 ล้านบาท ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของผู้ถูกกักกันโรค 747 ล้านบาท ค่าวัสดุการแพทย์ 621,000 บาท ค่าจ้างเหมา 8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายยานพาหนะในภารกิจโควิด-19 จำนวน 2.9 ล้านบาท

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์