ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับส.ส. ขึ้นมาแทน "นาที รัชกิจประการ"

763 3
ราชกิจจาฯ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับส.ส. ขึ้นมาแทน นาที รัชกิจประการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขแดง ที่ อม. อธ. ๕/๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาด ๒๕๖๓ พิพกษาให้จำคุกนางนาที รัชกิจประการ ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี

ดังนั้น สมาชิกภาพของนางนาที รัชกิประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรคภูมิใจไทย ลำดับที่ ๔ ตามประกศคณะกรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๑ (๑๓) ตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend