svasdssvasds
เนชั่นทีวี

กีฬา

ประจวบฯจัดกอล์ฟตามรอยโปรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กอล์ฟตามรอยโปร รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล ที่ 6 ทรงเปิดปฐมฤกษ์ "สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน" ครบรอบ 96 ปี

ประจวบฯจัดกอล์ฟตามรอยโปรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6

ประจวบฯจัดกอล์ฟตามรอยโปรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6


วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน หรือ รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์ส (Royal Hua Hin Golf Course)   ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ดร พัลลภ สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้   ประยงค์  จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน/ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟสิงห์ราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟ ตามรอยโปร รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล ที่ 6 ที่ทรงเปิดปฐมฤกษ์ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2467   หรือครบรอบ 96 ปี  โดยมีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขัน  รวม 170  คน   


สำหรับสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน หรือ รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์ส   มีประวัติความเป็นมา  โดย  9 หลุมแรก ก่อสร้าง   ในปี พ.ศ.  2462  และ เปิดให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2465 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระองค์เสด็จทรงกอล์ฟ เป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2467    ส่วน 9 หลุมหลัง สร้างเสร็จปลายปี พ.ศ. 2471  ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7  และ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิด 


ทั้งนี้สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน  ได้รับการยอมรับถึงความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ สมบูรณ์ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ที่มีอายุยืนต้นนานนับ 100 ปี ทุกแฟร์เวย์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว   เป็นสนามขนาด  18 หลุม พาร์ 72 แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งถูกออกแบบให้สร้างตามพระราชดำริของ รัชกาลที่ 6  ประจวบฯจัดกอล์ฟตามรอยโปรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6

ประจวบฯจัดกอล์ฟตามรอยโปรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6

ประจวบฯจัดกอล์ฟตามรอยโปรรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6