ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

"ทนายเจมส์" เผยข้อกฎหมายหากนักร้อง-นักแสดงไม่ได้รับค่าจ้าง!

260 9
ทนายเจมส์ เผยข้อกฎหมายหากนักร้อง-นักแสดงไม่ได้รับค่าจ้าง!

"ทนายเจมส์" เปิดข้อกฎหมายนักร้อง นักแสดงหากไม่ได้รับค่าจ้างสามารถดำเนินการยังไรได้บ้าง ผู้จ้างจะได้รับโทษอย่างไร ระบุผู้กระทำผิดมีโอกาสถูกลงโทษตั้งแต่ปรับเป็นเงิน ไปจนถึงจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลังจากมีข่าวคึกโคมร้อนแรงในโลกโซเชียล ระหว่างเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กับ ศิลปินภายในค่าย รวมไปถึงข้อพิพาทกับ เก้า เกริกพล ในเรื่องผลประโยชน์ 70/30 กรณีฟีดจะริงในเพลง เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว

โดยก่อนหน้านี้ ทนายเจมส์ หรือ นายนิติธร แก้วโต ได้โพสต์ข้อกฎหมายถึงกรณีดังกล่าวหากเป็นคดีความจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่โดยได้ระบุข้อความไว้ดังนี้.....

มีคนถามว่า ถ้าไม่จ่ายค่าตอบแทน หางเครื่อง หรือ แดนซ์เซอร์ ผลจะเป็นอย่างไร ลองอ่านดูนะครับ

ไม่จ่ายตังค์ นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรำ ก็ไม่รอด

"นักแสดง" หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักรำ และผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด


มาตรา ๕๑/๑ นักแสดงย่อมมีสิทธิที่จะแสดงว่า ตนเป็นนักแสดงในการแสดงของตน และมีสิทธิห้ามผู้รับโอนสิทธิของนักแสดงหรืบุคคลอื่นใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทำโดยประการอื่นในการแสดงนั้น จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของนักแสดง และเมื่อนักแสดงถึงแก่ความตาย ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ให้ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์