svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นำร่องโอน รพสต.คืนสู่ท้องถิ่น เพิ่มเข้าถึงบริการสุขภาพ

16 สิงหาคม 2563
682

"พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.จังหวัดสุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ" ย้ำ การกระจายอำนาจต้องชัดเจน ชี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โอนเข้าสังกัด อปท.เป็นต้นแบบนำร่อง

(17 สิงหาคม 2563) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส. สุโขทัย พลังประชารัฐ รองประธานกรรมาธิการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เปิดสัมมนา ฟังความเห็นวานนี้ (16 ส.ค.) เรื่อง"การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน" โดยมีบุคลากรจากสาธารณสุขจังหวัด รพสต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม.ในจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม
นางพรรณสิริ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมผู้เข้าสัมนาทุกท่านที่ทุ่มเททำให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ได้อย่างดียิ่งและมีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข บังเกิดผลดี รวดเร็ว ว่องไว สอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดประชุมหารือเพื่อสะท้อนแนวคิดไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ว่าสมควรจะกระจายอำนาจอย่างไร ที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสุขภาพโดยเร็วและทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบัน มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)ที่มีความพร้อมราว 70 แห่งถ่ายโอนไปสังกัด อปท.เรียบร้อยแล้วโดยสำนักวิจัยระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาวิจัยพบว่ามีคุณภาพที่ดีเป็นต้นแบบได้หลายแห่ง ทั้งนี้จากความเนิ่นนานล่าช้าและไม่ชัดเจนในการกระจายอำนาจและการถ่ายโอน กรรมาธิการฯ จึงมาเปิดเวทีรับฟังความเห็นนพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ กล่าวว่า การบริหารจัดการสุขภาพ เป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ผิดชอบหลักให้ต่อไป ไม่ว่าจะมีการกระจายอำนาจในรูปแบบใดๆก็ตาม โดยมี อสม.ราว 1,400,000 คน ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ก็ให้การสนับสนุนควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามการมีกฏหมายรองรับจะทำให้การทำงานได้อย่างเป็นระบบ และง่ายขึ้นในทางปฏิบัติ


ด้านนายบรรณ แก้วฉ่ำ นิติกร อปท.ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการฯ กล่าวว่า ข้อมูลการกระจายอำนาจมีตั้งแต่ พ.ศ. 2499 และมีความพยายามให้มีการกระจายแบบก้าวกระโดดในปี 2540 โดยมี พ.ร.บ.การกระจายอำนาจ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่ชัดเจน พ.ศ.2542 บังคับใช้ การนี้กำหนดให้ท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและสาธารณสุขไว้ แต่ที่ผ่านมาภารกิจบางอย่างไม่ได้โอนงบประมาณมาให้ ในวันนี้จึงขอให้ช่วยกันนำเสนอว่าควรทำอย่างไร โดยมีหลายแนวคิด เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ควรถ่ายโอนไปอยู่กับ อบจ. ในส่วน รพสต.ควรจะถ่ายโอนไปสังกัด อบต. เทศบาล หรือ อบจ.และต้องถ่ายโอนทั้งอำนาจ หน้าที่ และงบประมาณ